อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

สกอ.เล็งทำหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยช่วยสอบทานลาออก

“สุภัทร” เตรียมหารือศธ. ขอทำหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยให้ช่วยสอบทานการลาออกของกรรมการสภาฯ ว่าจะมีกี่คน ผลกระทบอย่างไร เป็นไปได้ขอลาออกพร้อมกัน และทำหน้าให้สุด พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.39 น.

วันนี้ (15พ.ย.)ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติให้นายก และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงตำแหน่งประธานสภา รองประธานสภา และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้ายื่นบัญชีทรัพย์สิน  มีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ม.ค. 2562 ว่า  ทราบว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายแห่ง เตรียมยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง  สาเหตุ ไม่ใช่เป็นการหนีหรือกลัวที่จะเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน  แต่กังวลว่าจะกรอกข้อมูลทรัพย์สินผิดพลาด เนื่องจากกรรมการบางคน หรือครอบครัวอาจจะมีทรัพย์สินที่จำไม่ได้ เช่น ไปซื้อหุ้นของบริษัทอื่นๆ ที่มีอัตราขึ้นลงแตกต่างกันไปแต่ละช่วง หรือบางบัญชีธนาคารมีเงินเพียงเล็กน้อยก็อาจจะกรอกไม่ครบ เป็นต้น   แต่หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะถูกตรวจสอบ และถ้าผิดพลาดจะถูกดำเนินคดีตอนที่อายุก็มาก ซึ่งก็คงไม่ดี

“ผมจะขอหารือกับนพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  และศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เร็ว ๆนี้  เพื่อหาทางแก้ปัญหานายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่อาจจะลาออก ที่อาจจะส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยจะทำหนังสือไปยังสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง เพื่อขอให้สภามหาวิทยาลัยช่วยสอบทานว่าหากมีการลาออกจากตำแหน่งแล้วจะกระทบต่อองค์ประกอบของสภาวิทยาลัย และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง  เพราะเมื่อองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยไม่ครบก็จะประชุมและพิจารณาหลายเรื่องไม่ได้ เช่น การรับรองปริญญา การอนุมัติหลักสูตร   และการออกระเบียบต่างๆ  ดังนั้นหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาออก อยากให้มีการกำหนดเวลาการลาออกชัดเจน  และถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะออกพร้อมๆกัน รวมทั้งอยากจะขอให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ถึงที่สุด ”ดร.สุภัทร กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 25