อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงดค่าสมัครสอบรร.เตรียมอุดมฯ

“หมอธี”ไม่ขวาง รร.เตรียมอุดมศึกษาสอบก่อน ชงเด็กเก่งแต่จนครอบครัวถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-ผอ.โรงเรียนเซ็นรับรอง ไม่ต้องจ่ายค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเตรียมอุดมฯ ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.

วันนี้(12 ต.ค.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการเข้าพบนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ว่า ตนได้รายงานให้ รมว.ศึกษาธิการ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)โดยให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา(ม.)ปีที่ 4 ก่อนโรงเรียนอื่น ซึ่งนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ อยากให้โอกาสเด็กที่เก่งจริงแต่ครอบครัวมีฐานะยากจนได้มีโอกาสสอบคัดเลือกด้วย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะประสานไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ว่า ให้ยกเว้นค่าสมัครสอบ ให้แก่เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเดิมเซ็นรับรองมาว่าเป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจนได้หรือไม่ และ ให้โรงเรียนที่เด็กเรียนอยู่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอบให้แก่เด็กที่ทางโรงเรียนรับรองว่าเก่งเรียนดี เกรดสูง เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และให้โอกาสเด็ก ส่วนเด็กอื่นๆถ้าอยากมาเข้าสอบด้วยก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนที่ว่าจะมีเงินสะพัดไปที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น เท่าที่รับฟังไม่มีใครติดใจเรื่องนี้ สำหรับระยะเวลาการจัดสอบก่อนนั้นจะไม่ห่างจากการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงอื่นๆมากนัก ซึ่งเด็กที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้แล้ว จะไม่มีสิทธิไปสอบเข้าเรียนที่อื่นอีก ทั้งนี้ สพฐ. อยู่ระหว่างการจัดทำปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุด พร้อมทั้งทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่ชัดเจน

ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องการขยายจำนวนการรับเด็กต่อห้อง ในระดับชั้นม. 1 และม.4 จากเดิมกำหนด ให้รับนักเรียนได้ห้องละ 40 คน ก็เปิดโอกาสให้ขยายได้ ไม่เกิน 5 คนต่อห้อง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษามีอำนาจอนุมัติเบ็ดเสร็จภายในสถานศึกษาเองนั้น รมว.ศึกษาธิการ ไม่ได้ติดใจและมีนโยบายให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตัดสินใจอยู่แล้ว เพราะถือว่ารู้หน้างาน ซึ่งโรงเรียนเองก็รู้ว่าตนเองมีศักยภาพเท่าไหร่ จะขยายอย่างไร ส่วนที่จะเสนอมาถึง สพฐ.ต้องเป็นกรณีพิเศษจริงๆ

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวด้วยว่า สำหรับแนวคิดของบอร์ด กพฐ.ที่จะขยับเวลาการรับนักเรียนเร็วขึ้นนั้น ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานบอร์ด กพฐ.ไม่ได้บอกว่าจะต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2562 เพียงแต่มอบให้ สพฐ.มาคิดว่าจะขยับเวลาการรับนักเรียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นในปีต่อๆไป ซึ่ง สพฐ.ก็ต้องมาคิดว่าจะทำให้เร็วขึ้นได้แค่ไหน เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่าคิดเห็นอย่างไร เนื้อหาที่จะสอบถ้าเร็วขึ้นอีก 2 เดือนเด็กกำลังเรียนถึงไหน และจะสอบอย่างไร ซึ่งการขยับเร็วขึ้นทุกฝ่ายต้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ถึงจะขยับ.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    26%
  • ไม่เห็นด้วย
    74%

บอกต่อ : 28