อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

"สหภาพนักศึกษา" จี้ยกเลิกกฎกระทรวงศธ.ควบคุมสิทธิเด็ก

กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย บุก ศธ. ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ.... ชี้ เป็นการจำกัดสิทธิเด็กห้ามแสดงออกทางการเมือง ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 12.13 น.

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. เวลา 09.30 น.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ประมาณ 20 คน ได้เดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ข้อเรียกร้องของสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ.... ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ โดยนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ประธานกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1. ห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 2. ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม เดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเท่านั้น และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจาร และ3. ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พักเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน

ประธาน สนท.กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ในฐานะองค์กรกิจกรรมของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา เล็งเห็นว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เนื่องจากมีข้อบัญญัติซึ่งรุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง อีกทั้งมีเนื้อความความหมายกำกวม สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นเจ้าของชีวิตของตน ในตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งนี้โปรดตระหนักว่า นักเรียนและนิสิตนักศึกษาคือผู้ที่จำต้องแบกรับผลจากการดำเนินกิจการทั้งปวงของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.กล่าวว่า ตนจะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวรายงานให้ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบต่อไป แต่ทั้งนี้ขอชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจว่าเจตนารมณ์ของ ศธ.ในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเกิดขึ้นก็เพื่อป้องกันการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนที่อายุยังไม่ถึง 18 ปีที่จะสุ่มเสี่ยงไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม  รวมถึงกฎกระทรวงฉบับนี้ก็ไม่ได้เป็นการริดรอนสิทธิทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษากลุ่มไหนทั้งสิ้น ซึ่งเด็กและเยาวชนรวมถึงนิสิตและนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆและทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้อย่างปกติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25