อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

"หมอธี"แจงกฏกระทรวงห้ามเด็กมั่วสุม-พลอดรัก

รมว.ศึกษาธิการ แจงกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ชี้ ไม่ได้ละเมิดสิทธิเด็ก ปัดเกี่ยวชุมนุมทางการเมือง ย้ำแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.10 น.

ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งมีการระบุข้อความห้ามการรวมกลุ่มมั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้นมา สร้างความกังวลใจให้แก่บรรดานิสิต นักศึกษาที่ทำกิจกรรมทางการเมือง ว่าการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อสกัดกั้นการชุมนุมของนิสิต นักศึกษานั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเดิมมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเป็นหลักการกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป ซึ่งกฎเดิมไม่มีเรื่องของการมั่วสุมและเด็กแว้น  แต่ระบุไว้ว่าเด็กคนใดออกนอกบ้านยามวิกาลให้ควบคุมตัว ซึ่งเด็กในบริบทปัจจุบันต้องออกไปเรียนพิเศษเมื่อกลับบ้านรถก็ติด จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา

“คนออกมาโวยวายเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่การละเมิดสิทธิเด็ก ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการห้ามการชุมนุมทางการเมือง แต่เป็นการระบุห้ามรวมกลุ่มมั่วสุม ซึ่งต้องตีความคำว่ามั่วสุมให้เข้าใจด้วย  เรื่องนี้เป็นความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาทั่วๆไป ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น เพราะในส่วนของการชุมนุมทางการเมืองมีคำสั่ง คสช.ที่ห้ามชุมนุมเกิน 5 คนอยู่แล้ว อย่าไปคิดมาก” รมว.ศึกษาธิการกล่าว
ด้าน นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ศธ.ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยเพิ่มเติมข้อความห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  ในหัวข้อหลักเรื่องการก่อเหตุทะเลาะวิวาท มีเจตนาห้ามเด็กยกพวกตีกัน แล้วสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการสกัดกั้นการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แต่ต้องการป้องกันเยาวชนไม่ให้ไปมั่วสุมเสพยา หรือนัดขี่รถจักรยานยนต์แข่งที่เรียกว่าเด็กแว้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30