อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

วธ.เปิดแผนสร้างชื่อ"ไทยแลนด์เบียนนาเล่"

เปิดแผนสร้างชื่อมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "ไทยแลนด์เบียนนาเล่ หวังให้สร้างการรับรู้ประชาชนคนไทย-นานาชาติ พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.22 น.

วันนี้(12 ก.ค.)นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อหารือ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่และศิลปินจังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมการจัดมหกรรมการแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จังหวัดกระบี่ หรือ Thailand Biennale, Krabi 2018 ที่จะเริ่มต้นขึ้น ในเดือน พฤศจิกายน 2561  จนถึงเดือนกุมภาพันธ์  2562   ซึ่งได้รับทราบว่า ขณะนี้ ทางจ. กระบี่ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ ให้ ศิลปิน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน  รวมทั้งพร้อมเป็นเจ้าบ้านเชิญชวนและต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในช่วงการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ  ขณะเดียวกันได้มีการประสานงาน ในการสำรวจ และกำหนดพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งคัดเลือกสถานที่สำคัญ ซึ่งเป็นไฮไลต์ ของ จังหวัดกระบี่ เพื่อนำผลงานศิลปกรรม ของศิลปิน ทุกแขนงมาติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่ และกระจายตัวรอบเมืองกระบี่  ได้แก่  ท่าอากาศยานกระบี่ ชุมชนบ้านเกาะกลาง  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี สวนสาธารณะธารา โฮมสเตย์บ้านนาตีน ถนนคนเดินเมืองกระบี่  เขาขนาบน้ำ    ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เป็นต้น

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า ในส่วนคณะทำงาน ของ วธ. และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ มีการประชุมวางแผนงานในการดำเนินงาน โดย กำหนดให้มีการจัดทำเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูล มหกรรมการแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จังหวัดกระบี่  และเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ รอบด้าน  ตั้งแต่ช่วงก่อนการจัดกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมถึงให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลของกิจกรรมในภาพรวมได้อย่างครบวงจร  ตลอดจน มีการแนะนำศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ ที่เข้ามาร่วมงาน และรวบรวมการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปินแต่ละคน รวมถึงแรงบันดาลใจการสร้างงาน  และรายละเอียดสถานที่จัดงานทั้งหมด มานำเสนอให้ประชาชนได้รู้จักก่อนที่จะนำผลงานศิลปะมาจัดแสดง ในพื้นที่จริง ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถศึกษา และเลือกชมได้ตามความสนใจ และ เดินทางไปยังสถานที่ได้ๆอย่างสะดวกมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนงาน เพื่อสื่อสาร ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถมีส่วนร่วมกับการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ   โดย ใช้กิจกรรมทางด้านศิลปะมาเป็นตัวเชื่อมโยง เบื้องต้น วางแผนในการสร้างผลงานประติมากรรม ซึ่งให้ประชาชนร่วมสร้างสรรค์ฝีมือกับศิลปิน และนำมาติดตั้งในสถานที่แลนมาร์ค  ซึ่งอาจจะเป็นสนามบิน   ท่าเรือ หรือ กลางเมือง   รวมทั้ง จะมีการจูงใจด้วยการเล่นเกม และ ประกวดงานศิลปะ เพื่อชิงของรางวัล ที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดกระบี่ ด้วย  
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16