อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

"วิษณุ"แจงเหตุจัดระเบียบมทร.ล้านนา

รองนายกฯแจงเอง เหตุต้องใช้ ม.44 จัดระเบียบ มทร.ล้านนา ขณะที่ ม.แม่โจ้ ยังรอด พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.53 น.

ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2561 เรื่องการกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการจัดระเบียบและแก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นั้น ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอให้ดำเนินการประกาศรายชื่อ มทร.ล้านนาพร้อมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย แต่เมื่อถึงเวลาจริงก็มีการถอนชื่อ ม.แม่โจ้ ออกไป โดยตนเข้าใจว่ากรณีของ ม.แม่โจ้ นั้น เวลานี้มีเรื่องที่อยู่ในการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากข้อกล่าวหาว่ามีการนำรถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ถือเป็นความขัดแย้งที่เราต้องเข้าไปจัดการด้วยการล้มสภามหาวิทยาลัยทั้งคณะแล้วแต่งตั้งคนเข้าไปใหม่  เพราะถ้าสุดท้ายแล้วป.ป.ช.มีมติว่า อธิการบดี ม.แม่โจ้ ไม่ได้ทำผิด แต่สภามหาวิทยาลัยชุดเดิมถูกล้มไปแล้วก็ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ ดังนั้นเมื่อเรื่องอยู่ในการพิจารณาของป.ป.ช.ก็มีทางออกทางอื่นอีก
               
รองนายกฯ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีของ มทร.ล้านนา ถือว่า มีปัญหามาก ทั้งความขัดแย้งระหว่างอธิการบดีกับสภามหาวิทยาลัย และ ความขัดแย้งภายในสภามหาวิทยาลัยเอง จนทำให้นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางส่วนลาออกจากตำแหน่ง จนเหลือกรรมการอยู่ไม่กี่คน ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ อีกทั้งปัญหาสำคัญคือ ในเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกำลังจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แต่ มทร.ล้านนายังไม่มีอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย จึงต้องมีการแต่งตั้งคนเข้าไปจัดการปัญหาของมหาวิทยาลัย
  
“โดยหลักการ เรื่องใดก็ตามถ้ามหาวิทยาลัยจัดการเองได้ รัฐบาลพยายามให้เขาทำเองโดยอิสระ แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อนักศึกษาเราก็ต้องเข้าไปจัดการ ซึ่ง มทร.ล้านนา ของมทร.ล้านนา ที่เราจะเข้าไปจัดการคือ เรื่องธรรมาภิบาล ความขัดแย้งกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับสภามหาวิทยาลัย และความขัดแย้งภายในจนไม่สามารถปกครองกันต่อไปได้”ดร.วิษณุกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29