อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

สูญเปล่าจบหมอไม่เป็นหมอเกือบ1%

"ชัยรัตน์" เผยแพทย์ยังเป็นคณะยอดฮิต สาขาศัลยกรรมฮอตสุด แต่บัณฑิตหมอเกือบ 1%จบแล้วไม่เป็นหมอ ถือเป็นการลงทุนสูญเปล่า เพราะรัฐทุ่มงบฯหนุน 4.5 แสนบาทต่อคนต่อปี จันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 09.08 น.

วันนี้ (4 ม.ค.) ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ ถือเป็นคณะที่ได้รับความนิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นอย่างมาก โดยสาขาที่เลือกเรียนมากที่สุด คือ สาขาด้านศัลยกรรมตกแต่ง สาขาด้านตา หู คอ จมูก ซึ่งสาขาเหล่านี้เมื่อเรียนจบแล้วสามารถไปเปิดคลินิก หรือต่อยอดจากสิ่งที่เรียน เพื่อสร้างรายได้ได้ง่าย เพราะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพความสวยความงาม ส่วนสาขาที่เลือกเรียนน้อยที่สุดคือ สาขาด้านสูตินารีแพทย์ ประสาทศัลยศาสตร์ รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา ทั้งที่เป็นสาขาที่มีความต้องการแพทย์จำนวนมาก ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษาแพทย์เลือกเรียนสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ทางการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสังคมให้มากที่สุด

“ ปัจจุบันมีบัณฑิตแพทย์เกือบ 1% ที่เรียบจบแล้วไม่ได้ไปศึกษาต่อเฉพาะทาง หรือทำงานเป็นแพทย์ ซึ่งแม้จะดูไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะบัณฑิตแพทย์ก็เหมือนคนที่ต้องการมีรายได้ สร้างครอบครัว อีกทั้งวันนี้ก็มีอาชีพหลากหลายที่รองรับและทำงานได้มากกว่า แต่ผมก็อยากให้คำนึงถึงการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรียน และการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ไม่อยากให้เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า เนื่องจากรัฐต้องใช้งบประมาณสนับสนุนสูงมาก แพทย์คนหนึ่งต้องใช้เงิน 4.5 แสนบาทต่อปี จึงอยากให้คนที่เรียนจบเป็นบัณฑิตแพทย์ประกอบอาชีพแพทย์ แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถเป็นแพทย์ได้จริงๆ ต้องประกอบอาชีพอื่นก็อยากให้นำความรู้ที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์บนพื้นฐานวิชาการ ช่วยแนะนำคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งมีอยู่รอบตัวตลอดเวลา”ศ.นพ.ชัยรัตน์ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 224