อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562

เดินหน้าลดจำนวนตัวเลขเด็กออกกลางคัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินหน้าลดจำนวนเด็กออกกลางคัน ผุดมาตารการอุ้มเด็กด้อยโอกาสให้จบหลักสูตรขั้นพื้นฐาน อังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 06.11 น.

วันนี้ (22 ก.ย.)นางณรี สุสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.ได้รวบรวมข้อมูลตัวเลขนักเรียนในสังกัดที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคันระหว่างปีการศึกษา 2555-2557 พบว่า ในปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนที่ออกกลางคัน จำนวนทั้งสิ้น 32,799 คนปีการศึกษา 2556 จำนวน 12,165 คนและในปีการศึกษา 2557 จำนวน 8,814 คนทั้งนี้เมื่อจำแนกเฉพาะนักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2557แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 1,760 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4,290 คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2,764 คน

ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับสาเหตุของการออกกลางคันส่วนใหญ่ต้องอพยพตามผู้ปกครองมีปัญหาในการปรับตัว มีปัญหาครอบครัว ต้องหาเลี้ยงครอบครัว ออกไปสมรส ฐานะยากจนเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุ และถูกจับต้องคดี ตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขของนักเรียนที่ออกกลางคันนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2555เป็นต้นมาจะลดลงตามลำดับ แต่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามลดจำนวนตัวเลขของนักเรียนที่ออกกลางคันลงไปอีกด้วยการกำหนดแนวทางในการปฎิบัติงานที่เป็นรูปธรรม

"กรณีเด็กต้องออกกลางคันเนื่องจากต้องอพยพตามผู้ปกครองให้ผู้ปกครองแจ้งลาออกให้บุตรหลานก่อนก่อนนำหลักฐานไปสมัครเรียนในโรงเรียนอื่น ทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เด็กได้มีโอกาสเรียนมากกว่าให้ออกไปทำงานส่วนการหารายได้นั้นทางโรงเรียนจะสอนอาชีพให้แก่ผู้ปกครองเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว กรณีเด็กท้องและต้องลาออกไปสมรสเมื่อเด็กคลอดบุตรแล้วยังเปิดโอกาสให้เด็กกลับเข้ามาเรียนต่อในโรงเรียนได้แต่หากเด็กรู้สึกอับอายไม่สามารถเรียนต่อในโรงเรียนเก่าได้ก็จะจัดหาโรงเรียนอื่นให้สำหรับเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้ประสานกับโรงพยาบาลเพื่อจัดครูเข้าไปสอนเด็กถึงเตียงนอนขณะที่เด็กต้องคดีจะประสานกับกระทรวงยุติธรรมจัดครูเข้าไปช่วยสอนภายในสถานพินิจคุ้มครองเด็กด้วยซึ่งแนวทางต่างๆเหล่านี้หากทุกโรงเรียนนำไปปฎิบัติอย่างจริงจังมั่นใจว่าจะช่วยลดจำนวนเด็กออกกลางคันและทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแน่นอน"นางณรี กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 483