อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

สพฐ.ปรับระบบพัฒนาโรงเรียนเป็นกลุ่ม

เลขาธิการ กพฐ.ยอมรับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดสพฐ.ยังมีความต่าง ผุดนโยบายพัฒนาโรงเรียนเป็นกลุ่ม หวังพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ จันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 03.05 น.

วันนี้(24 ส.ค.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนในสังกัดมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีหลายขนาด หลายประเภท มีจำนวนนักเรียนที่แตกต่างกัน และต้องยอมรับว่าคุณภาพการศึกษาก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ แม้มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพทุกด้านมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มาก จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนเป็นกลุ่ม โดยแบ่งโรงเรียนเป็น 6 กลุ่ม และจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปให้ ซึ่งปีงบประมาณ 2559 ได้จัดสรรงบฯรวมทั้งสิ้น 120,780,000 บาท นอกจากนี้จะมีการปรับระบบการพัฒนาโรงเรียนโดยให้โรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัดจังหวัดละ 2 โรงเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ ทำหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายร่วมกันพัฒนาการสอนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในอนาคต สพฐ.จะจัดสรรงบฯเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนผ่านศูนย์ฯดังกล่าวด้วย

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มโรงเรียนพระราชดำริ 393 แห่ง ได้รับงบฯพัฒนาแห่งละ 50,000 บาท 2.กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งมีนักเรียน 120-300 คนจำนวน 4,429 แห่ง ได้รับงบฯแห่งละ 20,000 บาท 3.กลุ่มโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ได้รับแห่งละ 100,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 10 แห่ง รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9 แห่ง โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่ง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา และ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 4.กลุ่มโรงเรียนศึกษาพิเศษ 46 แห่งได้รับแห่งละ 50,000 บาท 5.กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 แห่งได้รับแห่งละ 50,000 บาท และ 6.ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่งได้รับแห่งละ 50,000 บาทคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 541