อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

OR ผนึก "บลูบิค กรุ๊ป" ลุยธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรม

"โออาร์" จับมือ "บลูบิค กรุ๊ป" ร่วมจัดตั้งบริษัทออร์บิท ดิจิทัล ลุยธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.53 น.

รายงานข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งตลท. ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ผ่าน บริษัท พีทีที โออาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (OR Holdings) ร่วมลงทุนกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ Bluebik เพื่อจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (ORBIT Digital) ซึ่งเป็นบริษทร่วมทุนที่มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 100,000 บาท โดย Modulus และ Bluebik ถือหุ้นในสัดส่วน 40% และ 60% ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสู่การขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น