อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ไม่ขาดแคลน ตรวจเข้มหน้ากาก-เจล ยันสั่งผลิตเต็มกำลัง4-5ล้านชิ้นต่อวัน

พาณิชย์ตรวจเข้มหน้ากาก-เจล  4 จังหวัดสีแดงเข้ม พร้อมขอผู้ผลิตรักษากำลังการผลิตเป็น 4-5 ล้านต่อวัน ยันเพียงพอไม่ขาด พร้อมสั่งคุมราคาปุ๋ย ให้รวมกลุ่มเกษตรซื้อตรงผู้ผลิต   จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.19 น.

 
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การโควิดระบาดระลอกใหม่นี้ กรมฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และเจลล้างมือในเขตพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด 4 จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงตามเว็บไซต์ออนไลน์อย่างใกล้ชิด รวมถึงในต่างจังหวัดได้ประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์และตรวจสอบเพิ่มด้วย ซึ่งพบว่าราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยในท้องตลาดยังอยู่ในราคาที่กำหนด และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน ได้มีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการขอความร่วมมือให้ผลิตสินค้าเต็มกำลังการผลิต ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตที่ 4-5 ล้านชิ้นต่อวัน ถือว่ามีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ พร้อมกับเน้น ย้ำกับผู้จำหน่ายว่าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยต้องจำหน่ายตามราคาที่กำหนดไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท ซึ่งหากพบว่ามีการจำหน่ายเกินกว่าราคาที่กำหนดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด โดยหากจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีที่ไม่ติดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในไปเร่งรัดเจรจากับผู้นำเข้าปุ๋ยแล้ว 2-3 รอบ เพื่อขอให้ไม่ปรับขึ้นราคาจากราคาที่ได้แจ้งไว้กับกระทรวงพาณิชย์ และขณะเดียวกันได้กำหนดมาตรการให้สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการซื้อปุ๋ยหรือแม่ปุ๋ยในราคาพิเศษจากผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายรายใหญ่ได้โดยตรง เพื่อลดการซื้อขายผ่านคนกลางซึ่งจะทำให้มีราคาถูกลงได้ 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น