อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

เอสซีจีผนึกดาวเพิ่มกำลังผลิตมาบตาพุดโอเลฟินส์3.5แสนตัน 

“เอสซีจีผนึกดาว” ขยายกำลังผลิตโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ 3.5 แสนตันต่อปี เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรมโลก ยกระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น.


นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า โครงการขยายกำลังการผลิต ของโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ ซึ่งเป็นธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมดำเนินการเสร็จเรียบร้อย คาดว่า จะเดินหน้าผลิตได้เต็มกำลังภายในเดือน พ.ค.นี้ โดยโครงการนี้สำเร็จเร็วกว่าแผน และเมื่อเดินกำลังการผลิตได้เต็มที่ จะทำให้มีกำลังการผลิตโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น 350,000 ตันต่อปี ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของอุตสาหกรรมทั่วโลก และยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย โดยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนที่ต่ำลง และยังช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม“โครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดทั้งในด้านการลงทุนและความท้าทายด้านเทคโนโลยี โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยใช้เวลาเร็วกว่าเแผน ด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ผนวกกับความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ส่งผลให้โครงการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ” 

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า โครงการโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และดาว ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น 350,000 ตันต่อปี มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ และยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนที่ต่ำลง และยังประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นายบัมบัง จันดรา รองประธานฝ่ายธุรกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษของดาว กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างของดาว ในตลาดบรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษมีการเติบโตเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นผลจากเมกะเทรนด์ เช่น ความยั่งยืน อุตสาหกรรม 4.0 และการดูแลสุขภาพที่ผู้คนให้ความใส่ใจ ความสำเร็จของโครงการขยายกำลังการผลิต (Debottleneck) ในครั้งนี้ทำให้เราได้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยให้ Dow สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและความยั่งยืนนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด (MOC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอสซีจีถือหุ้นทั้งหมด และ บริษัท ดาว โดยเอสซีจีมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน MOC 67% และดาวถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในส่วนที่เหลือทั้งหมด 33% ได้อนุมัติโครงการขยายกำลังการผลิตของ MOC เมื่อปี 61 ด้วยเงินลงทุนประมาณ 15,500 ล้านบาท

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น