อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

"ศักดิ์สยาม" จี้เร่งสร้างรถไฟทางคู่เฟส 1 ยังช้า 5 สัญญา

“ศักดิ์สยาม” จี้ รฟท. สร้างรถไฟทางคู่เฟส 1 ให้ได้ตามแผน เผยยังล่าช้าอยู่ 5 สัญญา สั่งปรับแบบรถไฟทางคู่ เฟส 2-สายใหม่ ให้สอดคล้องกับ MR-MAP ต้องผ่านชุมชนเมืองให้น้อยที่สุด ลุยสร้างสถานีขนส่งสินสินค้านาทา เชื่อมรถไฟจีน-ลาว-ไทย  ชี้หากรถไฟขอนแก่น-หนองคาย ยังไม่เกิด ให้เชื่อมทางถนนไปก่อน พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.10 น.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ครั้งที่ 2 ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะ (เฟส) ที่ 1 และ 2 รวมถึงการพิจารณาความสอดคล้องกับแผนแม่บท MR-MAP (Motorway Railway Master Plan) มีผลการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เฟสที่ 1 สรุปได้ ดังนี้ โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่ 1.ช่วงฉะเชิงเทรา–แก่งคอย และ 2. ช่วงชุมทางถนนจิระ–ขอนแก่นนายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ส่วนสัญญาที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมี 9 สัญญา แบ่งเป็น สัญญาที่มีผลการก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน 4 สัญญา ประกอบด้วย 1.ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 51.83% เร็วกว่าแผนงาน 20.29%, 2.ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 84.89% เร็วกว่าแผนงาน 1.22%, 3.ช่วงนครปฐม - หัวหิน สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 83.81% เร็วกว่าแผนงาน 0.37% และ 4. ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 76.85% เร็วกว่าแผนงาน 0.72%

ส่วนสัญญาที่มีผลการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน มี 5 สัญญา ประกอบด้วย 1. ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 65.59% ช้ากว่าแผนงาน 1.90%, 2. ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 87.14% ช้ากว่าแผนงาน 4.15%, 3. ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 73.15% ช้ากว่าแผนงาน 11.33%, 4.ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานการก่อสร้าง 85.26% ช้ากว่าแผนงาน 13.59% และ 5.ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 69.03% ช้ากว่าแผนงาน 2.04%

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้ รฟท. เร่งรัดการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เฟสที่ 1 ในส่วนที่ล่าช้าให้เป็นไปตามแผนงาน โดยให้จัดทำแผนการเร่งรัดการก่อสร้างที่แสดงกิจกรรม และกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนว่าจะสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้กลับมาเป็นไปตามแผนงานด้วย ทั้งนี้ให้ รฟท. ประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างในรายละเอียด ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและตามสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแผนการก่อสร้างด้วยสำหรับการนำแนวคิด MR-MAP ตามนโยบายมาปรับใช้ โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 และโครงการเส้นทางสายใหม่ ยังไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ MR-MAP เท่าที่ควร ดังนั้นให้ รฟท. ไปพิจารณาปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดของ MR-MAP สำหรับส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้พิจารณารายงานเหตุผลที่ชัดเจนด้วย นอกจากนี้ให้ รฟท. ปรับปรุงออกแบบเส้นทางรถไฟให้ผ่านชุมชนเมืองให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ รฟท. รายงานสถานะของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เฟสที่ 2 และเส้นทางสายใหม่ ด้วยการจัดทำแผนการดำเนินการในรายละเอียดที่แสดงกิจกรรม และกำหนดระยะเวลา เพื่อจะได้ใช้ประกอบการกำกับดูแลในรายละเอียดต่อไปด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันให้ รฟท. ประสานงานกับกรมทางหลวง (ทล.) และกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ในการพิจารณาจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบมาตรฐานร่วมกัน เพราะปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจนว่าจะเป็นลักษณะของสะพานทางหลวงข้ามทางรถไฟ หรือสะพานรถไฟข้ามทางหลวง นอกจากนี้ให้ รฟท.ประสานงานในรายละเอียดกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อให้การเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟกับสถานีขนส่งสินค้าที่เชียงของและนครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ รฟท. ประสานงานกับ ขบ. และ ขร. เร่งรัดปรับแผนงานการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าที่นาทา เพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดในการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากจีน ลาว และไทย โดยเบื้องต้นหากไม่สามารถพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น–หนองคาย ได้ทัน อาจพิจารณาการพัฒนาในลักษณะแบ่งเป็นเฟส โดยใช้การเชื่อมต่อทางถนนในระยะแรกก่อน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น