อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

หอการค้าบุกมหาดไทยขอ"อนุพงษ์"สั่งการผู้ว่าทุกจว.ประสานกระจายวัคซีน

หอการค้าไทย อ้อน “มท.1” สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เป็นผู้นำประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัด เร่งกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชน เสนอตัวเป็นกรรมการใน คกก.ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด หวังทำงานร่วมภาครัฐอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านคุมโรค ฟ้นฟูเยียวยา ศก. พร้อมขอให้ลดอัตราเก็บภาษีป้าย หรือยกเว้นออกไป 1-2 ปี  พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.45 น.


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ค.64 ได้นำคณะกรรมการหอการค้าไทยเข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เพื่อหารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการเร่งกระจายการฉีดวัคซีป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ โดยได้ขอให้กระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ยังได้ขอให้พิจารณาแต่งตั้งให้ภาคเอกชน หรือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนระดับจังหวัด (กกร.จังหวัด) ร่วมเป็นที่ปรึกษา หรือกรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัด เพื่อร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ ในการสนับสนุนด้านสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ควบคู่กับการฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจของพื้นที่ เช่น ปรับลดอัตราภาษีป้ายที่มีอัตราการจัดเก็บใหม่ หรือยกเว้นการจัดเก็บออกไปก่อน 1-2 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค เป็นต้น โดย พล.อ.อนุพงษ์ รับข้อเสนอไปพิจารณา และพร้อมรับจะขับเคลื่อนภารกิจเร่งฉีดวัคซีนร่วมกัน เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทย ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือฝ่ายปกครองของจังหวัดในแต่ละพื้นที่ เข้มงวดการอนุญาตสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงมาก รวมถึงเข้มงวด ตรวจตราการจัดกิจกรรมงานรื่นเริง งานที่มีการรวมตัวจำนวนมาก พร้อมขอให้ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน และผู้ควบคุมดูแลอย่างจริงจังและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังขอให้จังหวัดพิจารณานำงบประมาณฉุกเฉิน (งบ ผวจ.) มาใช้ในการจัดหาอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิด ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และการคัดกรองเชิงรุกประชาชนด้วย 


 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น