อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

DMT-BTS-BEM จ่อชิงด่วน"กะทู้-ป่าตอง" 1.4 หมื่นล้าน

ดอนเมืองโทลล์เวย์-บีทีเอส-บีอีเอ็ม เตรียมลงชิงทางด่วน “กะทู้-ป่าตอง” 1.4 หมื่นล้าน คาดเปิดประมูล ต.ค.นี้ ก่อสร้างปี 65 ตามแผน เปิดบริการปี 69 พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งความคืบหน้าโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาทว่า กทพ. ได้เสนอโครงการไปยังคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) แล้ว คาดว่าบอร์ดจะประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในเดือน พ.ค. 64  และสามารถเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ในเดือน มิ.ย.64 จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกชน (RFP) และเปิดประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ต่อไป

               

รายงานข่าวจาก กทพ. แจ้งต่อว่า หลังจาก ครม. อนุมัติในเดือน มิ.ย.แล้ว คาดว่าจะเปิดขายซองเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนได้ในเดือน ต.ค.64 จากนั้นจะเข้าสู่โครงการประมูลคัดเลือกเอกชน คาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูล และลงนามในสัญญาได้ช่วงเดือน มิ.ย.65 อย่างไรก็ตามขณะนี้มีเอกชนไทยหลายรายสนใจเข้าร่วมประมูล เช่น บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) สูงถึง 20% และระยะทางสั้นไม่ถึง 4 กม. รวมทั้งกระทรวงคมนาคม ยังเน้นนโยบาย ไทยเฟิร์ส (THAI FIRST) ไทยทำ ไทยใช้ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยอีกด้วย

รายงานข่าวจาก กทพ. แจ้งอีกว่า กทพ. ยืนยันว่าโครงการนี้จะไม่มีปัญหาล่าช้าในการก่อสร้างจากปัญหาการองบประมาณเวนคืนที่ดินจากรัฐบาล เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมทางหลวง กรมป่าไม้ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้รับเหมาสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้เลยโดยไม่ต้องรอเงินเวนคืน มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยบริเวณปากอุโมงค์ทางด่วนเท่านั้นที่ต้องรอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ดังนั้นคาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ปี 65  ไม่ได้ช้ากว่าแผน ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3.5-4 ปี แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการได้ในปี 69

รายงานข่าวจาก กทพ. แจ้งด้วยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP net cost สัมปทาน 35 ปี รวมเวลาก่อสร้างด้วย วงเงินลงทุนรวม 14,470 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,790 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 8,470 ล้านบาท และค่าควบคุมงาน 210 ล้านบาท สำหรับทางด่วนสายนี้มีขนาด 8 ช่องจราจร หรือไป-กลับฝั่งละ 4 ช่องจราจร ให้รถยนต์วิ่ง 2 ช่อง และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจร เบื้องต้นจัดเก็บค่าผ่านทางรถจักรยานยนต์ 15 บาท, รถ 4 ล้อ 40 บาท, รถ 6-10 ล้อ 80 บาท และมากกว่า 10 ล้อ 125 บาท
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น