อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ธปท.หนุนพร้อมเพย์-คิวอาร์ไทยไปไกลทั่วอาเซียน

ธปท.หนุนพร้อมเพย์และคิวอาร์ไทยไปไกลทั่วอาเซียน ปลื้มยอดใช้พร้อมเพย์ในไทยสูงสุด 27 ล้านรายการ 8 หมื่นล้านบาทต่อวัน ชี้โควิดเป็นเหตุ พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น.


น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.อยู่ระหว่างขยายการให้บริการทั้งโอนเงินพร้อมเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล และการชำระเงินผ่านสแกนคิวอาร์โค้ดในต่างประเทศ โดยในปีนี้จะมีอีก 2 ประเทศคือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย เชื่อมต่อระบบชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดเพิ่มเติม จากปัจจุบันมีให้บริการแล้วในประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา ญี่ปุ่น และเวียดนาม

ส่วนการโอนเงินด้วยหมายเลขพร้อมเพย์ไปยังต่างประเทศนอกจากเริ่มบริการระหว่างพร้อมเพย์ไทยกับเพย์นาวสิงคโปร์แล้ว ยังอยู่ระหว่างขยายประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมทั่วอาเซียน แต่ต้องใช้เวลาเนื่องจากระบบมีความซับซ้อน โดยประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินเหมือนกับไทยและสิงคโปร์ คือ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ส่วนกัมพูชา และ สปป.ลาว กำลังพิจารณาจัดตั้งขึ้น ถือเป็นโอกาสให้ไทยเชื่อมระบบชำระเงินและโอนเงินในประเทศอื่นๆ ได้เพิ่มเติม

ทั้งนี้ในช่วง 6 วันแรกที่เริ่มเชื่อมพร้อมเพย์ไทยกับสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.-4 พ.ค.64 มีปริมาณ 3,000 รายการ มูลค่า 11 ล้านบาท เฉลี่ย 3,700 บาทต่อรายการ โดยมีค่าธรรมเนียม 150 บาท จากโอนรูปแบบปกติ 300-1,000 บาท และอาจปรับลดค่าธรรมเนียมต่ำลงได้อีกในระยะข้างหน้า รวมทั้งอาจปรับเพดานโอนเงินต่อรายการเพิ่มขึ้น จากเพดานโอนเงินไทยไปสิงคโปร์ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อรายการต่อวัน และโอนจากสิงคโปร์มาไทยไม่เกิน 25,000 บาทต่อรายการ ขณะเดียวกันอาจเพิ่มธนาคารเข้าร่วมเพิ่มเติมจากตอนนี้มี กรุงไทย กรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ ด้านสิงคโปร์มีธนาคารดีบีเอส โอซีบีซี ยูโอบี และขยายไปยังภาคธุรกิจได้ในอนาคตน.ส.สิริธิดา กล่าวว่า ความคืบหน้าพร้อมเพย์ในไทย ปัจจุบันมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว 56.7 ล้านหมายเลข แบ่งเป็นหมายเลขบัตรประชาชน 34.3 ล้านหมายเลข ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งประชากรไทยทั้งหมด และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 21.4 ล้านหมายเลข ส่วนที่เหลือ 1 ล้านหมายเลขเป็นหมายเลขอื่น ๆ โดยการใช้งานเพิ่มขึ้นจากที่เปิดให้บริการเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก จากเดิมเฉลี่ยไม่ถึง 10 ล้านรายการต่อวัน แต่ปัจจุบันมียอดใช้เฉลี่ย 22.3 ล้านรายการต่อวัน มูลค่าเฉลี่ย 80,400 ล้านบาทต่อวัน

ขณะที่การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังทำให้ยอดใช้พร้อมเพย์สูงสุดถึง 27.1 ล้านรายการต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิดที่มีไม่ถึง 20 ล้านรายการต่อวัน โดยปัจจุบันมีร้านค้ารับชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ทั้งสิ้น 7 ล้านร้านค้า และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อรายการ 3,600 บาท โดย 90% เป็นยอดรายการโอนต่ำกว่า 1,000 บาท ทำให้เห็นว่าพร้อมเพย์เข้ามาในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น