อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ขนส่งฯ เปิดจองทะเบียนรถ จยย. ผ่านออนไลน์ลดเสี่ยงโควิด

กรมการขนส่งทางบก แนะประชาชนจองหมายเลขทะเบียนรถ จยย. กรุงเทพฯ ผ่านออนไลน์ เริ่มวันนี้-14 พ.ค.นี้ แจ้งงดการเดินทางมาจองด้วยตนเอง ณ กรมฯ ชั่วคราว ลดเสี่ยงแพร่โควิด-19 พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.08 น.


นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศของ ศบค. จึงปรับรูปแบบการบริการให้ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงแพร่กระจายและติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดได้ปรับรูปแบบให้บริการการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ (จยย.) ของกรุงเทพฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/site/vei/ ถึงวันที่ 14 พ.ค.64 เวลา 08.30-16.30 น. ของทุกวัน และงดรับการเดินทางมาจองด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบกเป็นการชั่วคราว 

ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขในการจองหมายเลขทะเบียนรถ จยย. ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียนหรือผู้เช่าซื้อรถเท่านั้น เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อได้รับหมายเลขทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 90 วัน หากไม่มาดำเนินการจดทะเบียนภายในกำหนดจะนำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจัดให้กับผู้อื่นต่อไป โดยสามารถจองได้จำนวน 5 หมายเลขตามลำดับที่ต้องการ พร้อมกำหนดหมวดอักษร ได้ตาม ณ วันที่เปิดจอง หากหมวดอักษรใดมีผู้อื่นเลือกแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่โดยจะแจ้งผลการจองให้ทราบภายใน 1-3 วันทำการ ซึ่งตรวจสอบผลการจองด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

นายยงยุทธ กล่าวต่อว่า ส่วนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพฯ สามารถจองได้ด้วยตนเองเช่นกัน ที่ เว็บไซต์ www.tabienrod.com ประกอบด้วย รถเก๋งรถกระบะ 4 ประตู, รถตู้ และรถกระบะบรรทุก ซึ่งระบบของรถยนต์จะเปิดให้จองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 10.00-16.00 น. ทราบผลการจองได้ทันที ช่วยลดขั้นตอนให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก โดยหมายเลขทะเบียนที่จองได้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ กรณีที่จองได้แล้วและเปลี่ยนใจไม่นำรถไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องรอให้พ้นระยะเวลาหลังจากจองครั้งแรกไปแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถนำข้อมูลรถคันเดิมไปจองเลขทะเบียนใหม่ได้ โดยเมื่อนำรถมาจดทะเบียนให้แจ้งหมายเลขที่จองได้กับเจ้าหน้าที่และดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอน

ซึ่งปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว กรณีที่หลักฐานครบถ้วนใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน สามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันที ทั้งนี้การจองหมายเลขทะเบียนรถทั้งรถยนต์และรถ จยย. ของกรุงเทพฯ ทำได้โดยง่ายดายเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอง สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอก สำหรับต่างจังหวัดติดต่อสอบถามสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยตรง หรือสอบถามสายด่วน โทร. 1584 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น