อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

'ครม.'เคาะราคาอ้อยต้นฤดูกาลใหม่ ตันละ 920 บาท

ครม.เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 63/64 อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.59 น.


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 63/64 ทั้ง 9 เขต โดยคำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ในอัตราตันละ 920 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับ 98.17% ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 937.19 บาทต่อตัน และกำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 55.20 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น 394.29 บาทต่อตัน
 
สำหรับการกำหนดราคาครั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานแล้ว เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยที่คุ้มกับต้นทุนการผลิต รักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมทั้งเป็นการสร้างหลักประกันอย่างพอเพียงและเหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยด้วย
 
ทั้งนี้รัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นการประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นเพื่อให้โรงงานน้ำตาลชำระเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อน เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนำไปใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ ซึ่งยังไม่ใช่ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูการผลิต ปี 63/64 ที่ชาวไร่อ้อยและโรงงานจะได้รับจริง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น