อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

เช็กที่นี่จบ!รัฐเยียวยา'โควิด' ประชาชน-ลูกจ้าง'ได้อะไร?

สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ที่ตามเล่นงานไปทั่ว มาดูกันว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและลูกจ้างอะไรบ้าง เสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.


มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค
1.ลดค่าไฟ นาน 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค. 64
-บ้านที่อยู่อาศัยที่มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน 10.13 ล้านราย จะได้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก
-บ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน 11.83 ล้านราย จะได้ส่วนลดค่าไฟ ในส่วนของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากบิลค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค. 63 เป็นฐานในการคำนวณส่วนลด
-กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้าตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ ที่มีลักษณะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกับการประกอบธุรกิจรายเล็ก จะให้ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก ทุกราย
2.ลดค่าน้ำ 10% นาน 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ)
3.เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต ลดค่าใช้จ่าย คือเพิ่มความเร็วความแรงอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เพื่อสนับสนุนให้ทำงานที่บ้าน โหลดแอพ หมอชนะ ฟรีไม่คิดค่าดาต้า 3 เดือน
4. โครงการคนละครึ่ง ขยายสิทธิเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ 
-เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ วันที่ 20 ม.ค.64 และใช้สิทธิได้วันที่ 25 ม.ค.64 เป็นต้นไป  
5.โครงการ เราชนะ จ่ายเงินเยียวยารายละ 3,500 บาท 2 เดือน 
-
คล้ายๆ เราไม่ทิ้งกัน คือ อาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกรเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยรับเงินเยียวยาภายใต้โครงการ เราชนะ จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 19 ม.ค.64 

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน
1.ขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง เหลือ 3% ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64
2.การชดเชยกรณีว่างงานโดยกองทุนประกันสังคม ถ้าถูกเลิกจ้าง ได้เงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน ถ้าลาออก ได้เงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน
3.มาตรการส่งเสริมการจ้างงานและรักษาระดับการจ้างงาน ครม.มอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามและเร่งรัดดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรเยียวยาประชาชนพื้นที่สีแดง
-กระทรวงมหาดไทย ยกเว้น/ลด ค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน และการทะเบียนราษฎร เช่น การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุด แก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ย้ายที่อยู่ เป็นเวลา 120 วัน 

มาตรการอื่นๆ 
-ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% อีก 1 ปี และ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% รอเข้า ครม.พิจารณา
-มาตรการแบงก์รัฐเติมสภาพคล่อง 2.68 แสนล้านบาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

ความคิดเห็น