อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

ไฟเขียวแผนอีคอมเมิร์ซแห่งชาติ ตั้งเป้าปี65ซื้อขายทะลุ5.35ล้านล้าน

พาณิชย์ไฟเขียวแผนอีคอมเมิร์ซแห่งชาติ ตั้งเป้าปี 65 ปั้นยอดค้าขายทะลุ 5.35 ล้านล้านบาท   พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 17.59 น.


นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เห็นชอบให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) แห่งชาติ ระยะที่ 1 ปี 64-65 โดยตั้งเป้าหมายช่วยเป็นกลไกในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม คาดภายในปี 65 สร้างรายได้กว่า 5.35 ล้านล้านบาท

“ปัจจุบันการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามีบทบาทต่อชีวิตเราอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ได้ส่งผลให้การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และพบว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซของไทยในปี 62 มีมูลค่ารวม 4.02 ล้านล้านบาท ขยายตัว 6.91% เมื่อเทียบกับปีก่อน”

สำหรับแผนในปี 64 เตรียมผลักดันการค้าออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีโครงการสำคัญ อาทิ การปั้นเด็ก เจน ซี ทู บี ซีอีโอ การผลักดันผู้ผลิตและผู้ส่งออกให้เป็นผู้ค้าออนไลน์ การพัฒนาตลาดสด ร้านธงฟ้า ให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ การสร้างยี่ปั๊วออนไลน์เพื่อให้เป็นฟันเฟืองเชื่อมโยงสินค้าของเอสเอ็มอี รายเล็กเข้าสู่ช่องทางออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันสร้างทีมเซลส์แมนจังหวัดเผยแพร่ความรู้เรื่องการค้าออนไลน์ให้กับผู้ผลิตในระดับฐานรากอีกด้วย

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น