อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ผุดทางเลี่ยงเมือง "สารคาม" ลดกระจุกตัวด้านเหนือเชื่อมร้อยเอ็ดฉิว

​​​​​​​“แขวงฯ มหาสารคาม” ทุ่มงบ 480 ล้านบาท อัพเกรดถนน 4 เลน บ.สนาม-วาปีปทุม 11 กว่า กม. เพิ่มความสะดวก ผุดสร้างทางเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือ ลดกระจุกตัวในเมืองเชื่อมร้อยเอ็ดฉิว  พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.06 น.


นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ได้รับงบประมาณปี 64 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 สาย บ.สนาม-อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ช่วง กม.ที่ 25+300-36+473 พื้นที่ อ.วาปีปทุม ระยะทาง 11.173 กม. งบประมาณ 480 ล้านบาท โดยจะดำเนินการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรไปกลับ เป็น 4 ช่องไปกลับ ด้วยมาตรฐานชั้นทางชนิดพิเศษ แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา เพื่อเตรียมเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาได้ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.64 จากนั้นผู้จะเข้าพื้นที่ก่อสร้างใช้เวลา 2 ปี แล้วเสร็จปี 66

ปัจจุบันการจราจรหนาแน่นมีผู้ใช้เส้นทางประมาณ 5,327 คันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำพืชผลทางการเกษตรสู่โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน้ำตาล และ โรงงานรองเท้า ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด การเดินทางล่าช้า และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนายปกรณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ปัจจุบันถนนในเมืองมหาสารคามมีขนาดเล็กและคับแคบ เกินขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองแห่งการศึกษา ทำให้มีนักเรียน นักศึกษาใช้เส้นทางจำนวนมาก ซึ่งตามผังเมืองจังหวัดมีทางเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตกด้านเดียวที่จะช่วยระบายรถขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการเข้าตัวเมืองให้เดินทางไปยังพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย และ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เพื่อเชื่อมต่อ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ขอนแก่น ซึ่งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดพื้นที่ในเมืองได้บางส่วน  

แต่ยังไม่มีทางเลี่ยงเมืองฝั่งทางด้านทิศเหนือ ทำให้รถกระจุกตัวในเมืองเช่นเดิม ดังนั้นแขวงฯ จึงหารือกับสำนักสำรวจและออกแบบ ทล. เพื่อให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองทางด้านทิศเหนือ เบื้องต้นอย่างเร็วสุดคาดว่าจะเสนอของบประมาณในปี 66 เพื่อศึกษาความเหมาะสมเมื่อแล้วเสร็จจะของบฯ ก่อสร้างต่อไป เพื่อให้ทางเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือช่วยระบายรถขนาดใหญ่ที่ต้องการเดินทางไป อ.วาปีปทุมและ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม เชื่อมต่อไป จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งแก้รถติดในเมืองมหาสารคามและเพิ่มโครงข่ายถนนในจังหวัดให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น