อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

เย้!! เสียงเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสจากสถานีบางนา-อุดมสุข สบายหูแล้ว

ชาวบ้านแฮปปี้!! เสียงเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสจากสถานีบางนา-อุดมสุข สบายหูแล้ว เผยเหตุเกิดจากรางใช้งานมานาน บีทีเอสลุยเปลี่ยนราง-เจียรางใหม่ กรมราง เตรียมทดสอบอีกรอบ ธ.ค.63-ม.ค.64 ตลอดทั้งวัน อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.30 น.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ขร. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการขนส่งทางราง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เพื่อตรวจวัดค่าระดับเสียงจากการเดินรถไฟฟ้า หลังจากมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง เนื่องจากการเดินรถไฟฟ้าช่วงทางโค้งระหว่างสถานีบางนากับสถานีอุดมสุข

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขร. แจ้งต่อว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ดำเนินการตรวจวัดเสียงทั้งภายในขบวนรถ และนอกขบวนรถ (เปิดหน้าต่างรถไฟฟ้าขณะตรวจวัด) โดยใช้เครื่องตรวจวัดค่าระดับเสียง (Sound Level Meters) 2 เครื่อง เพื่อให้ค่าระดับเสียงมีความแม่นยำและเชื่อถือได้มากที่สุด รวมทั้งตรวจวัดทั้งเที่ยวไป (สถานีอุดมสุข – สถานีบางนา) และเที่ยวกลับ (สถานีบางนา – สถานีอุดมสุข) โดยผลการตรวจวัด พบว่า เที่ยวไป มีค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุดขณะไม่เปิดหน้าต่างรถไฟฟ้า อยู่ที่ 90.65 เดซิเบลเอ และขณะเปิดหน้าต่างรถไฟฟ้าอยู่ที่ 105.25 เดซิเบลเอ ส่วนเที่ยวกลับ มีค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุดขณะไม่เปิดหน้าต่างรถไฟฟ้า อยู่ที่ 91.75 เดซิเบลเอ และ ขณะเปิดหน้าต่างรถไฟฟ้าอยู่ที่ 104.90 เดซิเบลเอ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขร. แจ้งอีกว่า เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ค่าเฉลี่ยดังกล่าวมีค่าต่ำกว่าค่าระดับเสียงสูงสุด 115 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศไว้ อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าบริเวณที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ตรงกับบริเวณทางโค้งของรถไฟฟ้า รวมถึงรางที่ผ่านการใช้งานมานาน อาจเกิดข้อบกพร่องของราง เช่น รางมีลักษณะไม่เรียบ เป็นลอนหรือสันคลื่น จึงเป็นเหตุให้เกิดการเสียดสีระหว่างล้อรถไฟฟ้ากับราง จนก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงได้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขร. แจ้งด้วยว่า ขร. ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการลดค่าระดับเสียงจากการเดินรถไฟฟ้า โดยอ้างอิงจากงานวิจัยหลายฉบับ พบว่า มีแนวทางการลดค่าระดับเสียง ดังนี้ 1. เจียราง เพื่อเพิ่มความเรียบให้ราง ซึ่งจะช่วยลดเสียงลงได้ 2.5 – 20 เดซิเบล 2. ปรับเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นรองราง เพื่อลดการสั่นสะเทือน 3. เปลี่ยนระบบเบรก มาใช้ระบบดิสก์เบรก ซึ่งใช้กันอยู่ปัจจุบันในระบบรถไฟฟ้าแล้ว 4. ติดตั้งกำแพงกั้นเสียง เพื่อลดระดับการกระจายของเสียง แต่จะมีผลต่อทัศนียภาพ

เบื้องต้น ขร. ได้ประสาน BTSC ให้ดำเนินการเจียรราง ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว และใช้งบประมาณไม่มาก โดย BTSC ได้ดำเนินการเปลี่ยนราง และเจียรางในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งผลที่ออกมาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในเรื่องนี้ ทาง ขร. BTSC และ มน. จะลงพื้นที่วัดระดับเสียงอีกครั้งในช่วงเดือน ธ.ค.63-ม.ค.64 โดยจะเป็นการวัดระดับเสียงตลอด 24 ชั่วโมง. 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น