อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

หมดโปรฯ1ม.ค.64 รถไฟฟ้าสีน้ำเงินขึ้นราคา1บาท

หมดโปรฯ 1 ม.ค.64 รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสีน้ำเงินขึ้นราคา 1 บาท จาก 16 บาทต่อเที่ยว เป็น 17 บาทต่อเที่ยว โดยมีเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.57 น.

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่มีทั้งหมด 38 สถานี ระยะทางรวม 48 กม. จะปรับขึ้นค่าโดยสารตามสัญญาสัมปทานในอัตรา 1 บาท โดยการคำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่อยู่บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 - 2 ก.ค.65 ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นเพิ่ม 1 บาท จากปัจจุบัน 16 บาทต่อเที่ยว เป็น 17 บาทต่อเที่ยว โดยมีเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท ในการเดินทางตั้งแต่สถานีที่ 12 ขึ้นไปยังอยู่ที่ 42 บาทต่อเที่ยวเท่าเดิม

นอกจากนี้ จะปรับเพิ่มค่าโดยสารระหว่างการเดินทาง 4 สถานี ในอัตรา 1 บาท ดังนี้
•       สถานีที่ 1 อัตรา 17 บาท จากเดิม 16 บาท
•       สถานีที่ 4 อัตรา 24 บาท จากเดิม 23 บาท
•       สถานีที่ 7 อัตรา 31 บาท จากเดิม 30 บาท
•       สถานีที่ 10 อัตรา 38 บาท จากเดิม 37 บาท

สำหรับการปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งนี้ เป็นการปรับขึ้นตามสัญญาทุกๆ 24 เดือน หรือ 2 ปี ซึ่งตามปกติจะต้องเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.63 แต่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้รับสัมปทาน ได้ประกาศคงอัตราค่าโดยสารไว้เท่ากับอัตราเดิมจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.63 และจะใช้ค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64  ในรูปแบบโปรโมชั่นแก่ผู้โดยสาร โดยไม่ต้องให้รัฐบาลชดเชยเพื่อเยียวยาและแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤติจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    13%
  • ไม่เห็นด้วย
    87%

ความคิดเห็น