อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

1 พ.ย. เปลี่ยนเส้นทางวิ่งรถเมล์ 15 สาย เลี่ยงสร้างอุโมงค์ลอดถนน 2 แห่ง

ขสมก. แจ้ง 1 พ.ย.นี้ ปรับเปลี่ยนเส้นทางวิ่งรถเมล์ 15 สาย เลี่ยงโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน-ถนนมหาราช จนกว่าสร้างเสร็จใช้เวลา 1 ปี 6 เดือน ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.06 น.


นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน-ถนนมหาราช โดยเริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 เป็นต้นไป กำหนดระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี 6 เดือน โดยจะปิดการจราจรบนถนนหน้าพระลาน และถนนหน้าพระธาตุ จนกว่าโครงการก่อสร้างจะดำเนินการแล้วเสร็จ ขสมก.จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ จำนวน 15 เส้นทาง เพื่อเลี่ยงโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายสุระชัย กล่าวต่อว่า 1.จุดที่ 1 รถโดยสาร (รถเมล์) สาย A4, 59, 70, 80, 91, 189 และ 503 จอดรับ-ส่ง ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา เริ่มต้นจากสนามหลวงไปตามซอยหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามซอยราชินี แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย์ แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ แยกขวาไปตามถนนจักรพงษ์ แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินกลาง เข้าเส้นทางปกติ 2.จุดที่ 2 รถเมล์สาย 1, 32, 44, 123 และ 3 จอดรับ-ส่ง ณ บริเวณถนนท้ายวัง ถนนมหาราช ท่าราชวรดิฐ เริ่มต้นจากถนนราชดำเนินใน ถนนสนามไชย หรือถนนเจริญกรุง เข้าถนนท้ายวัง แยกซ้ายถนนมหาราช แยกซ้ายถนนเชตุพน แยกซ้ายถนนสนามไชย เข้าเส้นทางปกติ

นายสุระชัย กล่าวอีกว่า และ 3.จุดที่ 3 รถเมล์ สาย 25, 47 และ 508 จอดรับ-ส่ง ณ บริเวณท่าน้ำวังหลัง กรมรักษาดินแดน เริ่มต้นจากถนนราชดำเนินใน หรือ ถนนเจริญกรุง เข้าถนนสนามไชย แยกเข้าถนนกัลยาณมิตร แยกขวาซอยราชินี ประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการเส้นทางรถเมล์ หรือแนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th, เฟซบุ๊ก: BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือศูนย์คอลเซ็นเตอร์ 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. เป็นต้นไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น