อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

PEA เปิดช่องทางรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่าน 7-11

PEA เปิดให้ลงทะเบียนเลือกรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทาง 7-11 ได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14.19 น.


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดให้ลงทะเบียนเลือกรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทาง 7-11 ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และสามารถรับเงินคืน ที่ร้าน 7-11 ทุกสาขา ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมที่ 1129 PEA Call Center

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

ความคิดเห็น