อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

"ไทยเบฟ" มุ่งสู่ PASSION 2025 รับนิวนอร์มัล

ไทยเบฟฯ เปิด PASSION 2025 รับวิถีชีวิตใหม่ พร้อมเตรียมหั่นงบใช้เงินเฉพาะจำเป็น พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 18.10 น.

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนสู่แพสชั่น2025 เพื่อรองรับกับโลกและความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใน 3 แนวทางหลักคือ สรรค์สร้างขีดความสามารถ สร้างธุรกิจใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ ช่องทางตลาดใหม่ๆ, เสริมแกร่งความเป็นหนึ่ง คือทำที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และสุดพลังศักยภาพไทยเบฟ ด้วยการนำสิ่งที่มีอยู่มาสรรค์สร้างประโยชน์ให้มากที่สุดและดีที่สุด

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 64 จะใช้เงินลงทุนน้อยกว่าปีก่อนที่ใช้เฉลี่ยปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และใช้เฉพาะที่จำเป็น จากช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 63 ที่ผ่านมาใช้ไปประมาณ 3,500 ล้านบาทนายประภากร ทองเทพไพโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา (รองผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุด ด้านการเงินและบัญชี ธุรกิจต่างประเทศ : มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2563) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 64 นี้จะลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ขยายกำลังผลิตบรั่นดีเพิ่มขึ้น 50% จากปัจจุบันจำหน่ายที่ 100,000 ลิตร คาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณเดือนมี.ค.64  จากนั้นระยะที่ 2 ลงทุนเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น

น.ส.นงนุช บูรณะเศรษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจอาหารได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิกฤติโควิด-19 เร่งขยายช่องทางการขายแบบซื้อกลับและดิลิเวอรี่ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคแต่ยังคงต้องวางแผนธุรกิจอย่างระวัง เพื่อรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เร่งการสร้างการเติบโตของธุรกิจจัดส่งแบบดิลิเวอรี่ ออกผลิตภัณฑ์และรูปแบบร้านใหม่ๆ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27