อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

เวียตเจ็ทเปิดบินจากเวียดนาม-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้-ไต้หวัน

เวียตเจ็ทเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศตามปกติในเส้นทางจากเวียดนาม ไปยัง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.63 พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 16.28 น.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สายการบินเวียตเจ็ทเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศตามปกติในเส้นทางจากเวียดนาม ไปยัง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.63  แจ้งว่าสายการบินฯเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศตามปกติสำหรับเส้นทางจากเวียดนาม ไปยัง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.63 โดยมีความถี่ของเที่ยวบินดังนี้: โฮจิมินห์ซิตี้ - โตเกียว (นาริตะ): 1 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร โฮจิมินห์ซิตี้ - โซล (อินชอน): 1 เที่ยวบิน ทุกวันพุธ ฮานอย - ไทเป (เถาหยวน): 1 เที่ยวบิน ทุกวันพฤหัสบดี  ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศเวียดนามจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่มีการยืนยันผลการทดสอบ COVID-19 ที่เป็นลบ ซึ่งจะต้องได้รับใบรับรองแพทย์ภายใน 3 วันก่อนเวลาออกเดินทาง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการกักกันทางการแพทย์ที่บังคับตามระเบียบของประเทศที่เดินทางไป 

สายการบินเวียตเจ็ทยังได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเวียดนามตามปกติอีกครั้ง หลังจากการเปิดให้บริการทุกเส้นทางไปและกลับจากดานัง โดยสายการบินให้บริการเที่ยวบินไปกลับวันละ 4 เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางดานัง – โฮจิมินห์ซิตี้ และเที่ยวบินไปกลับวันละ 3 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับเส้นทาง ดานัง - ฮานอย ซึ่งความถี่เที่ยวบินของทั้งสองเส้นทางนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 7-10 เที่ยวบินต่อวัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 สำหรับเส้นทาง ดานัง – ไฮฟอง และ ดานัง – ดาลัด จะเปิดให้บริการโดยมีเที่ยวบินไปกลับวันละ 1 เที่ยวบิน และ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตามลำดับ ในส่วนของเส้นทางอื่น ๆ จากดานังไปยัง บวนมาถ็วต เกิ่นเทอ และญาจาง จะให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน รวมถึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสายการบินเวียตเจ็ทได้ประสานงานในการป้องกันและควบคุมโรคในทุกขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเคร่งครัดทั้งก่อนและหลังเที่ยวบิน เพื่อให้เป็นเป็นตามกฎข้อบังคับตามมาตรฐานสูงสุดระดับโลก คำแนะนำจากหน่วยงานองค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ลูกเรือ และทุกชุมชน 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14