อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

"กสิกร-กบข."หนุนใช้ดอกเบี้ยธอร์ ออกหุ้นกู้พันล้านระยะสั้นแห่งแรก

กสิกรไทยร่วมกับ กบข. และผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำ ร่วมพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ไทยด้วยหุ้นกู้และสัญญาบริหารความเสี่ยงดอกเบี้ยธอร์เป็นธุรกรรมแรกในประเทศ  พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.


นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ก.ย. 63) ธนาคารกสิกรไทยได้ดำเนินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงธอร์ (THOR) เป็นรายแรกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.4075%

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือ “AA+ (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ Medium Term Note ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 

ถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินครั้งสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกในประเทศที่ผลตอบแทนอ้างอิงธอร์ ซึ่งถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย ผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศ อาทิเช่น กบข. บลจ. กสิกรไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในการร่วมพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ไทยในธุรกรรมที่อ้างอิงธอร์ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยธอร์ เป็นธุรกรรมแรกของประเทศในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วันนี้ (17 ก.ย. 63) ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นผู้ให้บริการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธอร์ และเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยธอร์กับลูกค้าเป็นรายแรกของประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธอร์ อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยธุรกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมันของตลาดและผู้ลงทุนในความเชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศในการให้บริการการระดมทุนและการบริหารความเสี่ยงผ่านตลาดเงินและตลาดทุน 

นายอาสา อินทรวิชัย รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็น Cornerstone ของตลาดดอกเบี้ยและตลาดอนุพันธ์ระยะสั้น กบข.พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธอร์ ตามแนวทางของ ธปท. และเชื่อว่าจะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง สามารถสะท้อนความเสี่ยงของคู่สัญญารวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16