อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

ไทยประกันฯลุยปรับ270สาขา ช่วยติววิสาหกิจชุมชนค้าขาย

ไทยประกันชีวิต เตรียมปรับ 270 สาขาเป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาวิสาหกิจฯ ทั่วประเทศ ใช้โซเชียลมีเดียช่วยจัดตลาดนัดออนไลน์ขายสินค้า เพิ่มพูนทักษะ   พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 12.43 น.

 
นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ได้ดำเนินโครงการ  ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชุมชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น  โดยบริษัทฯ ได้นำความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลากรมาถ่ายทอดเพื่อติดอาวุธทางการตลาด ผ่านการพัฒนาทักษะด้านการขาย การสื่อสาร และการบริหารจัดการการเงิน โดยได้นำร่องโครงการฯ สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย และในปีนี้เตรียมขยายไปสู่วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์ และกาฬสินธุ์

“โครงการนี้จึงมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะสอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง ด้วยการจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่กับการจัดเวิร์กช็อป และเมื่อจบกิจกรรมการอบรมแล้ว ทีมโค้ชผู้อบรมจะติดตามผลเชิงปฏิบัติหลังการอบรมอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้เปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ และเกษตรกรที่ขายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ด้วยการจัดทำตลาดนัดออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กกรุ๊ป ตลาดสุขยั่งยืน มาร์เก็ตเพลส เพื่อเป็นชุมชนกลางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดทำเฟซบุ๊กเพจเพิ่มพูนความรู้และเตรียมปรับเปลี่ยนสาขาทั่วประเทศกว่า 270 แห่ง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาชุมชนในอนาคตอีกด้วย”

นายไชยกล่าวว่า จากข้อมูลพบว่า ไทยมีวิสาหกิจชุมชนกว่า 91,900 แห่ง มีจำนวนสมาชิกกว่า 1.7 ล้านราย แต่ไม่มีองค์กรใดที่จะให้การส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง ส่งผลให้มีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมากไม่พร้อมแข่งขันทางการค้า ซึ่งวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี แต่ด้วยข้อจำกัดด้านการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การหาช่องทางการตลาด และความชำนาญด้านการบริหารการตลาด การบริหารจัดการเงิน ที่อาจไม่ทัดเทียมผู้ประกอบการมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น  
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21