อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

สศช.ชี้โครงการงบฟื้นศก. 4 แสนล.รอบแรกไม่อืด

สภาพัฒน์ รับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท ไม่ล่าช้า ล่าสุดโครงการส่วนใหญ่ในระยะแรก ที่มีวงเงินกว่า 9.2 หมื่นล้านบาท ได้อนุมัติไปจนจะเต็มวงเงินรอบแรกแล้ว พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 11.41 น.


นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยถึงการดำเนินการตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะกรอบวงเงินแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาท ว่า ขณะนี้การจัดทำโครงการต่างๆ ไม่ได้มีความล่าช้า เห็นได้จากข้อมูลแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วก็เริ่มมีการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนก.ย. – ต.ค.เป็นต้นไปอีก เพราะโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูจะดำเนินการออกมาเป็นระยะๆ ล่าสุดโครงการส่วนใหญ่ในระยะแรก ที่มีวงเงินกว่า 9.2 หมื่นล้านบาท ได้อนุมัติไปจนจะเต็มวงเงินรอบแรกแล้ว และในระยะถัดไปจะเริ่มในเดือนต.ค.เป็นต้นไป

สำหรับการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 4 ระยะ เพื่อให้สามารถรองรับในกรณีที่ ครม. มีความจำเป็นที่ต้องนำวงเงินกู้ของแผนฟื้นฟูฯ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และให้ความช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของ พ.ร.ก. เนื่องจากขณะนี้ยังคงมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถผลิตวัคซีนเพื่อยุติการแพร่ระบาดได้เมื่อไหร่

ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 ครม. ได้อนุมัติโครงการในรอบที่ 1 แล้ว 229 โครงการ วงเงิน 60,131 ล้านบาท ขณะนี้ยังมีโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้เห็นชอบในหลักการของโครงการแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อเสนอ 2 โครงการ คือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอให้ ครม. ได้ภายในเดือน ก.ย. นี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18