อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

ธนารักษ์ลุยแก้ปัญหาที่ทำกิน แจกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจ.บึงกาฬ

ธนารักษ์ ลุยแจกสัญญาเช่าที่ทำกิน จ.บึงกาฬ พร้อมจัดตลาดชุมชน เพื่อแก้ปัญหาบุกรุกที่ทำกินให้ชาวบ้านและเกษตรกร พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 17.48 น.


นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ลงพื้นที่ทำโครงการธนารักษ์ประชารักษ์ แจกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อแก้ปัญหารการบุกรุกที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้ประชาชน ที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมอบสัญญาเช่าให้กับประชาชนที่อาศัยทำกินบนที่ราชพัสดุบในตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า , ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ  และที่ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ พร้อมทั้งยังได้จัดกิจกรรมตลาดชุมชนภายในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว เป็นการให้สิทธิการเช่าเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตรแก่ประชาชนที่เข้าครอบครองที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ก่อนวันที่ 4 ต.ค.46 และไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ให้มิสิทธิได้เช่าที่ราชพัสดุได้อย่างถูกต้อง โดยคิดสัญญาเช่า หากเป็นการเช่าสำหรับใช้อยู่อาศัย คิดค่าเช่าเริ่มต้นเพียงตารางวาละ1 สลึง หรือ 0.25 บาทต่อปี และสูงสุดไม่เกินตารางวาละ 2 บาท แต่ถ้าเป็นการเช่าที่เพื่อทำการเกษตรจะคิดค่าเช่าเริ่มต้นไร่ละ 50 บาทต่อปี สูงสุดไม่เกิน 200 บาท

นายยุทธนาฯ กล่าวว่า การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎร เพื่อให้เข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่ากับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแม้ กรมธนารักษ์ได้รับค่าเช่าเพียงเล็กน้อย แต่หากมองในแง่ของเชิงสังคมแล้วถือว่าคุ้มค่ากว่าเม็ดเงินที่จะได้รับมากมายหลายเท่า โดยในส่วนของจังหวัดบึงกาฬนับเป็นจังหวัดที่ 4 ที่ได้เดินทางไปมอบสัญญาเช่าพร้อมจัดตลาดชุมชน และในวันที่ 21 ส.ค.นี้ จะเดินทางไปมอบสัญญาเช่าตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ พร้อมจัดตลาดชุมชน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28