อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ศบค.โมเดล!"บิ๊กตู่"นั่งประธาน คุมศูนย์บริหารเศรษฐกิจฯ

ครม.รับทราบตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ ทำงานเหมือนศูนย์ ศบค. โดยมีนายกฯเป็นประธาน พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 17.04 น.


เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมครม.รับทราบการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อทำงานในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ ศบค. พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ ขึ้น 1 ชุด มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกรรมการรวม 22 คน ทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอและกรอบแนวทางการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระยะสิ้น และยาว รวมทั้งกำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คาดว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มนัดประชุมนัดแรกโดยเร็วที่สุด 

สำหรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ มีนายกฯ เป็นประธาน และมีรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน ส่วนกรรมการมีรัฐมนตรี 11 กระทรวงคือ กระทรวงการคลัง การต่างประเทศ การท่องเที่ยวและกีฬา เกษตรและสหกรณ์ คมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พาณิชย์ มหาดไทย แรงงาน อุตสาหกรรม และสาธารณสุข พร้อมทั้งยังมีผู้ว้าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตัวแทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขณะเดียวกันยังตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ มีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นอดีตรมช.คมนาคม เป็นประธาน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจให้มีผลในทางปฏิบัติ เร่งรัดติดตามการดำเนินมาตรการของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะกรรมการชุดนี้ ยังแบ่งการทำงานเป็นคณะอนุกรรมการ 3 ชุด คือ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ,คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา มีภาคเอกชนร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

ความคิดเห็น