อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

สรท.อกหัก!'แบงก์ชาติ'ยันไม่ฝืนตลาดค่าเงิน เสี่ยงเปิดช่องเก็งกำไร

สภาผู้ส่งออกทางเรือฯพบ ผู้ว่าการธปท. แลกเปลี่ยนมุมมองค่าเงินบาท "แบงก์ชาติ"ชี้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระดับใดระดับหนึ่ง เป็นการฝืนกลไกตลาด ไม่สามารถทำได้และจะเปิดช่องให้เก็งกำไร อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 18.10 น.


วันที่ 11 ส.ค. นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า วันนี้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้เข้าพบนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. แลกเปลี่ยนมุมมองกับ ธปท. เรื่องสถานการณ์ค่าเงินในช่วงที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู่ในระยะของการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ

โดยในระยะต่อไป ตลาดการเงินโลกมีแนวโน้มผันผวนเพิ่มขึ้น จากการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักและความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ

ส่วนข้อเสนอเรื่องการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ณ ระดับใดระดับหนึ่งที่ฝืนกลไกตลาด ไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนและจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ผู้เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ผลกระทบของโควิด-19 ต่อแต่ละภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจะไม่เท่ากัน การมีข้อมูลและความเข้าใจที่ดีจะทำให้การช่วยเหลือทำได้ตรงจุดมากขึ้น มาตรการของ ธปท. จึงเป็นลักษณะการช่วยที่เจาะจงมากขึ้น ไม่ใช่การผ่อนผันเป็นการทั่วไปเช่นในช่วงแรก การปรับโครงสร้างหนี้ (debt restructuring) เป็นสิ่งจำเป็นแต่ต้องทำควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (economic restructuring) และธุรกิจ (business restructuring) ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับเข้าสู่โลกใหม่ได้อย่างยั่งยืน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 30