อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

เปิดประวัติ "สุพัฒน์พงษ์" รองนายกฯควบรมว.พลังงาน

"สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" ประสบการณ์ไม่ธรรมดา ผ่านงานทั้งสถาบันการเงิน และพลังงาน พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 17.03 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประวัตินายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ก่อนเข้ารับตำแหน่งในครม. ประยุทธ์ 2/2 อายุ 61 ปี ก่อนเกษียณอายุดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซีบริษัทในกลุ่มปตท. รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. ดูแลแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของปตท. มีประสบการณ์ด้านการทำงานในสถาบันการเงิน โดยระหว่างดำรงตำแหน่งในกลุ่มปตท.มีบุคคลโดดเด่นเรื่องการวางแผน เป็นมือประสาน เก่งในด้านการเจรจา มีสายสัมพันธ์แนบแน่นหลายวงการทั้งสายทหาร นักธุรกิจ การเงิน และยังได้รับความไว้วางใจเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี   

ทั้งนี้นายสุพัฒนพงษ์ เคยเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3/2558 (นธป. 3) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12/2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 20) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

ความคิดเห็น