อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

นำประกันรายได้"มันสำปะหลัง-ข้าวโพด"เข้าครม.อังคารนี้

จุรินทร์ นำ ประกันรายได้ มันสำปะหลัง-ข้าวโพด  เข้า ครม.อังคารนี้ ยืนราคาประกันรายได้ มันสำปะหลังกิโลละ 2.50บาท ข้าวโพดกิโลละ 8.50 บาท ช่วยเกษตรกรร่วม 1 ล้านครัวเรือน  เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.18 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์  จะนำเรื่องที่อนุมัติผ่านมติคณะกรรมการ 2 ชุดเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันที่ 14 ก.ค.นี้ เพื่อขออนุมัติทันที คือ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2563 เห็นชอบให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี2563/64 โดยราคาและปริมาณประกันรายได้ เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ มันสําปะหลัง เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน

และมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 2/2563ให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ที่ความชื้น 14.5% ราคา 8.50 บาท/กก. ปริมาณไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลงสำหรับมติของคณะกรรมการบริหารทั้งสองชุดนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 4.5 แสนราย และมันสำปะหลังกว่านี้ 5.2 แสนราย   รวมการช่วยเหลือเกษตรกรร่วม  1 ล้านครัวเรือน เช่นเดียวกันกับปีก่อน  ทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรพืชหลักทั้ง 5 ชนิด

ขณะที่โครงการประกันรายได้เกษตรกรช่วยครัวเรือนเกษตรกรได้รวมกันมากกว่า 7.2 ล้านครัวเรือน ซึ่งจากนี้ไปจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและมีการปรับตัวทางด้านการตลาด-พาณิชย์ ซึ่งจะใช้กลไกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าวิสัยทัศน์"เกษตรผลิตพานิชย์ตลาด" และใช้ยุทธศาสตร์"ตลาดนำการผลิต"

ขณะนี้นายจุรินทร์กำลังเตรียมตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชุดใหญ่จากทั้ง 2 กระทรวง นอกจากนั้นยังมีคณะทำงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วมอีก 4 ด้านเชื่อว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างคนสร้างรายได้เพิ่มให้กับภาคเกษตร  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น