อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

"สนธิรัตน์" อวดเวทีโลก ชูแผนพลังงานสร้างไทย

“สนธิรัตน์" ประชุมออนไลน์ เวทีโลกร่วมกว่า 40 ปท. ชูแผนพลังงานสร้างไทย-ดันพลังงานสะอาดรับเทรนด์โลก ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.22 น.


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมด้านพลังงานระดับโลก หัวข้อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคแห่งพลังงานสะอาด จัดขึ้นโดยทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ(ไออีเอ) ในรูปแบบออนไลน์ โดยไทยได้เสนอแนวคิด โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมเรื่องการให้ประชาชนเป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าได้เอง เช่น การขับเคลื่อนโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 50 เมกะวัตต์ ซึ่งสอดรับกับทิศทางการเปิดโอกาส และเน้นย้ำการเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าของไทยในภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังหารือถึงแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อให้บรรลุแผนระยะยาวในการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และเพื่อส่งเสริมให้ภาคพลังงาน มีความมั่นคง ราคาเข้าถึงได้ และยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วม การประชุมมากกว่า 40 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ อินเดียบราซิล และอินโดนีเซีย  นอกจากนี้ได้นำเสนอแผนการดำเนินการระยะสั้นเพื่อการฟื้นฟูภาคพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยออกมาตรการด้านการเงินและการผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคพลังงานกลุ่มเอสเอ็มอี

ทั้งนี้ยังได้กล่าวในหัวข้อบทบาทของภาคไฟฟ้าที่พึ่งพาได้และมีความยั่งยืน โดยหลังจากประกาศนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน หรือ เอ็นเนอร์ยี่ ฟอร์ออล ตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ได้ดำเนินนโยบายจนเป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของภาคประชาชนและเอกชน จนปัจจุบันได้ประกาศนโยบายภาคต่อ พลังงานสร้างไทย วงเงินลงทุน 1 ล้านล้านบาทใน 3 ปี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%