อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ยกโมเดล "ศบค." ตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นายกฯ ระดมหาทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 สั่งให้ทางทีมกฎหมายจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลังโควิดระบาด ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.17 น.


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ที่ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยนายกฯ ได้สั่งให้ทางทีมกฎหมายของรัฐบาลไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นมาโดยเน้นงานทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก

ซึ่งศูนย์นี้จะยึดแนวทางการทำงานเหมือนกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. เพราะเห็นว่า การทำงานของ ศบค. ประสบความสำเร็จ จึงน่าจะมีศูนย์ในลักษณะนี้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย“เรื่องนี้เป็นข้อเสนอในที่ประชุมที่มีหลายคนเสนอขึ้นมา และนายกฯ ก็รับข้อเสนอ การทำงานของศูนย์นี้รูปแบบยังไม่ออกมาเพราะนายกฯ ขอให้ทีมกฎหมายไปดูในเชิงกฎหมายว่าจะตั้งมาเป็นในลักษณะใดได้บ้าง แต่ในเบื้องต้นจะทำงานคล้ายกับ ศบค.  มีการรวมศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาโควิดจนประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจกับการดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ซึ่งศูนย์นี้จะไปคิดแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนที่มีสายป่านไม่พอเพียง กลุ่มเด็กจบใหม่ รวมทั้งช่วยกลุ่มเอสเอ็มอี โดยยึดความสมดุลระหว่างการดูแลเรื่องโควิดกับปากท้องประชาชนด้วย”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%