อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

'เครดิตบูโร'แนะ7แนวทาง ชี้ทางสว่างคนเป็นหนี้

'เครดิตบูโร' แนะ 7 แนวทางที่ควรทำเมื่อเป็นคนค้างหนี้ จะได้ไม่ผิดสัญญาและถูกฟ้องร้องให้เกิดความเครียด ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.44 น.


นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เปิดเผยว่า ได้ออกบทความไขปัญหาค้างคาใจของประชาชนคนเป็นหนี้ว่า เมื่อค้างชำระไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และเรื่อยไปจนถึงค้างชำระเกิน 300 วัน เมื่อมีข้อมูลแบบนี้เข้ามาในประวัติตนเอง ท้ายสุดคือผิดสัญญา และจะถูกฟ้องร้องให้เกิดความเครียด

สำหรับแนวทางที่ควรทำต่อไป คือ 1.ต้องทำให้ตัวเราเองเป็นแค่ "คนเคยค้าง" ให้เร็วที่สุดกล่าวคือรีบชำระหนี้ที่ค้างเสียก่อนโดยด่วน 2.ตั้งสติสำรวจว่าที่เราเป็นหนี้จนมีปัญหานั้นเพราะอะไร ใช้จ่ายเกินตัว ฟุ่มเฟือย อยากได้อะไรตามเพื่อนหรือไม่

3.ห้ามขาดการพนัน ใช้จ่ายเปลืองเงิน เช่น เล่นม้า มวย หวย บอลจะไม่ยุ่งเกี่ยว 4.สำรวจรายได้ว่ามาจากไหนได้บ้าง มีจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือน มีความแน่นอนมากแค่ไหน
นอกจากนี้ยังต้องสำรวจรายจ่ายโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ กลุ่มแรกเป็นรายจ่ายพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตซึ่งไม่น่าจะเกิน 25-30% ของรายได้รายเดือน กลุ่มที่สองรายจ่ายเพื่อการออม เช่น ตัดเงินเดือนเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินฝากประจำเป็นต้น และกลุ่มที่สามรายจ่ายที่เกิดจากอารมณ์อยากได้อยากมี

5.หาเงิน มีการสร้างรายได้ เอาเงินที่ได้มาเป็นเงินฝากและให้เอาเข้าบัญชีที่สม่ำเสมอ ทำประมาณ 6-12 เดือนอย่างต่อเนื่อง ต้องอดทน อดออม กล่าวคือ อดทนที่จะไม่ใช้เพื่อเก็บเงินเอามาใช้ในยามจำเป็น ต้องไม่ผลัดวันออม อย่าหาเหตุอ้างว่าให้รางวัลชีวิตอีกต่อไป6.เมื่อต้องการจะสร้างหนี้อีกครั้งให้ถามตัวเองว่า จะเป็นหนี้อีกครั้งหรือเป็นหนี้ใหม่ครั้งนี้จะเอาเงินไปทำอะไร หนี้ก้อนใหม่นี้จะวางแผนใช้คืนอย่างไร หนี้เดิมที่มีอยู่ไม่ว่าในระบบ นอกระบบ จะวางแผนใช้คืนอย่างไร หนี้เดิมบวกหนี้ใหม่ครั้งนี้ และจะวางแผนใช้คืนอย่างไร

“ถ้าหาคำตอบได้แล้วจึงตามด้วยการตรวจเครดิตบูโรของตนเองอีกครั้งพร้อมคำตอบที่เตรียมไปชี้แจงว่าที่เกิดการค้างชำระเพราะอะไร และทำไมจึงมีการค้างชำระ”

7.ท้ายสุดเลิกโทษใครต่อใคร ​ ให้ทบทวนตนเอง ให้รู้จักตัวตนของเรา หาให้เจอเหตุของการผิดนัด เราจะได้ไม่ต้องกลับไปเจอเหตุการณ์​แบบก่อนหน้าและหลังปี 2540 ที่ประเทศทั้งประเทศจะล้มละลายด้วยปัญหาของหนี้เสียที่มาจากสาเหตุไม่รู้จักลูกค้าคนที่มาขอสินเชื่ออย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

“ ปัญหาการเงินเริ่มที่ไม่ออมเงิน ไม่ออมก่อนใช้ ไม่ออมก่อนกู้ ที่แย่ที่สุดคือเอาหนี้ให้มาใช้หนี้เก่าซึ่งท้ายสุดก็จบด้วยการจ่ายไม่ได้นั่นเอง”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    39%
  • ไม่เห็นด้วย
    61%

ความคิดเห็น