อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

จับตาวาระครม.พิจารณา กฎหมายด้านเศรษฐกิจเพียบ

ครม.เตรียมพิจารณาข้อเสนอด้านเศรษฐกิจหลายเรื่อง คลังชงกฎหมายการเงิน ด้านพาณิชย์เสนอกฎหมายทางการค้า พร้อมจับตาท่องเที่ยวเสนอรายละเอียดของแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.58 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมครม. วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมจะพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงต่างๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รวม 3 ฉบับ และเสนอการปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

พร้อมกันนี้ยังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนจีน และเสนอขอถอนร่าง พ.ร.บ.การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย 

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียนและสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเสนอร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ รวม 2 ฉบับ

ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีบริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ ฟรี ช็อปส์ จำกัด และต้องติดตามการเสนอรายละเอียดของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 3 มาตรการที่ผ่านการเห็นชอบในหลักการจากครม.ไปแล้ว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%