อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

สทบ.จับกองทุนหมู่บ้าน 3 จังหวัดเอ็มโอยูแลกข้าวแลกปลา

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 1,885 กองทุน นำผลิตผลทางการเกษตรมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.28 น.


นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รวม 1,885 กองทุน โดยทั้ง 3 จังหวัด เตรียมนำผลิตผลทางการเกษตรมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน

ทั้งข้าวสารจากนครนายก ไข่ไก่จากฉะเชิงเทรา และปลาสลิดจากสมุทรปราการ เป็นมูลค่ากว่า 2.5 แสนบาท และการจัดบูธของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า 20 กองทุน เพื่อแสดงผลผลิตทางการเกษตรและแนะนำสินค้าในชุมชนเพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้า สามารถสร้างกลไกเชื่อมโยงขยายไปยังภูมิภาคและทั่วประทศอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

“ที่ผ่านมาสทบ. ได้ทำเรื่องนี้มาในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาพบว่าสร้างความตื่นตัวให้กับสมาชิก 13 ล้านคนและเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นครัวอาหารทำให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกันจริง การทำ MOU ระหว่าง 3 จังหวัดจึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%