อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

เอ็กซิมแบงก์ใจถึงพักต้น-ดอกยาว6เดือน ช่วยผู้ส่งออก

เอ็กซิมแบงก์ ใจถึงลุยพักหนี้ ทั้งต้น-ดอกยาว 6 เดือนช่วยผู้ส่งออก พร้อมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำใช้หมุนเวียน ผ่อนยาว 7 ปี วงเงิน 20 จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 15.18 น.


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการดูแลลูกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดโดยให้พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

โดยขณะนี้ได้ติดต่อไปยังลูกค้าโดยตรงและได้พักต้นพักดอกไปได้แล้วกว่า 1,400 ราย วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท และหากรายใดทำประกันการส่งออกไปยังผู้ซื้อประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก จะยืดเวลาจ่ายเบี้ยคุ้มครองสูงสุดถึง 270 วันนอกจากนี้ธนาคารยังช่วยเหลือผู้ส่งออก ที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าเอ็กซิมแบงก์ให้สามารถขอสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำได้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ชำระคืน 7 ปี  ดอกเบี้ย 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 และฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปีแรก แต่ถ้าต้องการวงเงินเกิน 20 ล้านบาท จะต้องขอกู้ไปลงทุน ลักษณะสินเชื่อระยะยาว 7 ปี ดอกเบี้ย 2% ต่อปีใน 2 ปีแรก วงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาทได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20