อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

ออมสินผนึกทิพยฯ ทำประกันโควิดให้พนักงานทั่วประเทศ

ธ.ออมสิน ผนึกทิพยฯ เร่งทำประกันภัยกลุ่มโควิดคุ้มครองพนักงานและลูกจ้างทั่วประเทศทั่วประเทศ ห่วงเผชิญความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.44 น.

 
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบกลุ่มให้กับพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทั่วประเทศ เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยและคำนึงถึงสุขภาพอนามัย รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทั่วประเทศ ที่อาจจะมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้

ทั้งนี้กรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป ซึ่งให้การคุ้มครองในเรื่องการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 500,000 บาท และการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิดจำนวน 50,000 บาทต่อปี
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15