อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

พาณิชย์ออกประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่นอกประเทศ

“จุรินทร์” รับได้ออกประกาศห้ามการส่งออกไข่ไก่ออกนอกประเทศเป็นการชั่วคราว 7 วัน หลังพบคนแห่ซื้อจนเกลี้ยง หวั่นไข่ไก่ขาดตลาด พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.43 น.


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศห้ามการส่งออกไข่ไก่ออกนอกประเทศเป็นการชั่วคราว 7 วัน จนกว่าสถานการณ์ในประเทศจะดีขึ้น เพราะปัจจุบันประชาชนยังมีความต้องการซื้อไข่ไก่ในปริมาณมาก ดั้งนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในประเทศจึงจำเป็นต้องออกประกาศครั้งนี้ออกมา และอาจพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น

พร้อมกันนี้ยังได้ประสานกับกรมปศุสัตว์ ในการไม่ออกใบอนุญาตส่งออก เพื่อจะได้ประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน และยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ว่า ตอนนี้มีไข่ไก่ไว้เพียงพอต่อการบริโภค

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 24