อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

ดึงเอกชนเทรนชาวบ้านปลูกผักสู้แล้ง

ปิดทองหลังพระ ดึงหน่วยงานร่วมพัฒนาชาวบ้านปลูกผักสู้ภัยแล้ง พร้อมดึงเอกชนช่วยก่อนเป็นตลาดส่งขายคาดรายได้ดีกว่าปลูกข้าว-ข้าวโพด พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.31 น.


นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการนำร่องปลูกผักโรงเรือนแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อสร้างรายได้ช่วงขาดแคลนน้ำและมีรายได้สม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยได้คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 19 ราย ที่อยู่ในพื้นที่ปิดทองหลังพระ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการปลูกผักโรงเรือนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นร่วมมือแบบบูรณาการของหลายภาคส่วนที่ทำแบบครบวงจรโดยจังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กรมชลประทานดูแลเรื่องการทำระบบน้ำหยดในแปลง กรมพัฒนาที่ดิน ทำการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด

กรมป่าไม้ดูแลเรื่องการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ให้ความรู้อบรมเรื่องการบริหารจัดการแปลงเกษตรชุมชน ขณะที่ภาคเอกชนจะเข้ามาร่วมในการวางแผนการปลูกผักให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรับซื้อผลผลิตด้วยทั้งนี้แม้ต้นทุนโรงเรือนปลูกผักครั้งแรกจะมีราคาสูงประมาณ 140,000 บาท แต่จะประหยัดเรื่องการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ขณะที่ปลูกข้าวรายได้ปีละ 4,365 บาทต่อไร่ ข้าวโพดปีละ 3,321 บาทต่อไร่ รวม 7,686 บาท เมื่อเทียบกันแล้วการปลูกผักในโรงเรือนใช้น้ำน้อยได้กำไรมากกว่าข้าวและข้าวโพดประมาณ 25 เท่า 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%