อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ทิสโก้ชูกองรีทรับมือดอกเบี้ยต่ำ-ตลาดหุ้นผันผวน

“สาห์รัช” มองเศรษฐกิจโลกผันผวนจากสารพัดปัจจัยลบ เสิร์ฟกองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ไอพีโอ 19-26 ก.พ. นี้ อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.39 น.


นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บลจ. ทิสโก้  เปิดเผยว่า ในปีนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลากหลาย  เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ โรคระบาดวัสโควิด-19  ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นสาเหตุให้ธนาคารกลางสำคัญๆ ทั่วโลกต่างทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
 
ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 1% กระทบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวที่ทรงตัวในระดับต่ำ ทำให้การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมามีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ในระดับที่ดีและสม่ำเสมอ แม้จะมีความผันผวนสูงกว่าตราสารหนี้ แต่ก็ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้น

ทั้งนี้บลจ.ทิสโก้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (TTHREIT) ความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) กองทุนรวมผสมที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือมีผลตอบแทนอ้างอิงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 19-26 ก.พ.  โดยกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่หุ้นก็ยังผันผวนจากปัจจัยต่างๆ การกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงน่าสนใจ เพราะกองทุนประเภทนี้มีอัตราการจ่ายปันผลที่โดดเด่น และสม่ำเสมอ เนื่องจากสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนมักจะอยู่ในช่วงที่รายได้เริ่มคงที่แล้ว โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา REITs ในประเทศไทยจ่ายปันผลในอัตรามากกว่า 4% ต่อปีโดยเฉลี่ย ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้และยังมีความผันผวนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้น จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ต  และรับความเสี่ยงจากการลงทุนหุ้นไม่ได้”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%