อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

พาณิชย์ดันธุรกิจดูแลผู้สูงอายุขยายตลาดออนไลน์

“พาณิชย์” ส่งเสริมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัยแบบครบวงจร ดันสู่ตลาดออนไลน์  แนะสร้างนวัตกรรมใหม่เพิ่มทางเลือกลูกค้า ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น.


นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รมช.พาณิชย์  เปิดเผยว่า ในปี กระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจและมีมาตรฐานตามหลักสากล การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้างเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน เพิ่มขึ้น โดยผลักดันให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้นซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต

สำหรับแนวทางการส่งเสริมนั้น ได้มอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำโรดแมพเพื่อผลักดันภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้จัดทำโครงการ “อยู่เป็น” ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบในปี 73 ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1.การสร้างการรับรู้ (Awareness) ด้วยการเสริมโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทักษะการบริการจัดการ กฎระเบียบที่จำเป็น การสร้างมาตรฐานสากล
  
2.การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการใช้ Knowledge Experience, การสร้าง Networking, การเป็น Good Governance Standar dization 3.การสร้างซัพพลายเชน  โดยสร้างกลุ่มธุรกิจที่สนองความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์มาตรฐานสากลสูงในการดูแลผู้สูงอายุ และ 4.การสร้างอีโคซิสเต็ม Ecosystem อาทิ การผลักดันมาตรฐานธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการลงทุน จาก BOI การสนับสนุนผลิตภัณฑ์/บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25