อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

"สมคิด" รับญี่ปุ่นพร้อมหาช่องลงทุนในไทยล็อตใหญ่

รองนายกฯ สมคิด หารือปรึกษาพิเศษรัฐบาลญี่ปุ่น มั่นใจลงทุนในไทย พร้อมพิจารณาพื้นที่ลงทุนอื่นๆ ทั้งภาคใต้ อีสาน และระเบียงเชื่อมตะวันออก-ตก   ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.17 น.


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้หารือกับ นายคิยามะ ชิเกรุ ที่ปรึกษาพิเศษรัฐบาลญี่ปุ่นและทูตโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจด้านต่างๆ โดยทางญี่ปุ่นได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง โดยพร้อมสนับสนุน และมีความสนใจในโครงการดังกล่าวมาก พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญของนักลงทุนญี่ปุ่น ซึ่งในการหารือได้แจ้งไปว่า โครงการดังกล่าวกำลังเป็นไปด้วยดี และในอนาคตยังมีโครงการอื่นๆ ที่จะเปิดเป็นพื้นที่รองรับการลงทุน ทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และภาคอีสาน รวมทั้งโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก-ตะวันตก ด้วย

อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเห็นพ้องว่าจะร่วมกันผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งรัฐบาลไทยมีความตั้งใจ โดยได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลศึกษาการรับฟังจากทุกฝ่าย เพื่อหาข้อมูลทั้งข้อดีและผลกระทบจากการเข้าร่วม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม. ต่อไป

นอกจากนี้ ทางบริษัทเอกชนญี่ปุ่นได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของไทย โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยขณะนี้ ทางญี่ปุ่นได้ระดมทุนครั้งใหญ่ รวมทั้งได้ประกาศข้อริเริ่มด้านเงินกู้และการลงทุนสำหรับอาเซียน (Initiative on Overseas Loan and Investment for ASEAN) มูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคการเงินของญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28