อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เอ็มโพเรียม-เอ็มควอเทียร์ จัด 6 มาตราการป้องกันเชื้อโรค

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม -ดิ เอ็มควอเทียร์ จัด 6 มาตราการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 16.23 น.


ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์  ได้ออกประกาศว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านสุขภาพในปัจจุบัน เพื่อเป็นการดูแลสุขอนามัยให้กับลูกค้า นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ทำงานภายในพื้นที่ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ดังนี้ 1.ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลล้างมือทั่วศูนย์ฯ โดยเฉพาะจุดที่มีลูกค้าปริมาณมาก อาทิ บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า, ประตูทางเข้า – ออก, หน้าลิฟท์ และจุดประชาสัมพันธ์

2.เพิ่มมาตรการรักษาและทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมเป็นกรณีพิเศษ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกครึ่งชั่วโมง อาทิ ภายในลิฟท์ ราวบันไดเลื่อน ห้องน้ำ ลูกบิด และ กลอนประตู 3.เพิ่มมาตรการดูแลและรักษาความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 1 ชั่วโมง บริเวณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และโต๊ะเก้าอี้ ฟู้ดฮออล์ เอ็มโพรียม และ เอ็มควอเทียร์

4.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใน สำนักงาน สต๊อกสินค้า พร้อมสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคแก่พนักงานรับทราบ 5.ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบโดยตรง 6.เตรียมพร้อมรถรับ - ส่ง ลูกค้า นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และพนักงานไปโรงพยาบาล เมื่อตรวจพบผู้มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
                                                                                                       คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21