อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

คปภ.ยันประกันพร้อมจ่ายคุ้มครองไวรัส"โคโรนา"

คปภ.ลุยถก ธุรกิจประกัน ออกกรมธรรม์รับมือไข้หวัดโคโรน่าโดยตรง พร้อมยันเบื้องต้น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันเดินทาง ต้องจ่ายเคลมหากผู้ทำประกัน ตาย ป่วยขึ้นมา จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14.13 น.


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยกรณีเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนว่า ขณะนี้ คปภ. กำลังเร่งหารือกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฉพาะ ซึ่งในวันที่ 28 ม.ค.63 จะหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ให้ติดตามสถานการณ์และออกมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ  

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมธรรม์ประกันภัย ยังให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา โดยบริษัทจ่ายเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์  ต่อมา การประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาด้วย

ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ได้ให้ความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาด้วยเช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ในต่างประเทศไม่ว่าในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก  โดยจ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25