อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

กอช.ลุยเพิ่มเงินออมสะสมเป็น 3 หมื่นบาท

กอช. ลุยแก้กฎหมายทั้งฉบับ เพิ่มเงินสะสมจาก 1.3 หมื่น เป็น 3 หมื่นบาท ให้รัฐช่วยสมทบเพิ่ม พ่วงขยายอายุสมาชิก ตั้งเป้าปีนี้เพิ่มสมาชิกใหม่อีก 1 ล้านคน พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 18.11 น.


น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช.กำลังปรับปรุงข้อกฎหมายในพ.ร.บ.กอช. ทั้งฉบับใหม่เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  หลังจากรูปแบบเดิมครบกำหนด 5 ปีแล้ว โดยเบื้องต้นจะมีการขยายเพดานเงินสะสมของสมาชิก จากปัจจุบันอยู่คนละไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ให้เพิ่มเป็นคนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี พร้อมกับการขยายอายุสมาชิกในการส่งเงินออม

นอกจากนี้ จะเสนอให้ภาครัฐช่วยจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกฯเพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจให้ประชาชนนอกระบบเข้ามาออมเงินมากขึ้น โดยปัจจุบันหากสมาชิกมีช่วงอายุ 15-30 ปี รัฐบาลจะสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี อายุ 30-50 ปี รัฐสมทบ 80% แต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี และอายุ 50-60 ปี รัฐสมทบให้ 100% แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี ส่วนเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นมากเท่าไร ก็แล้วแต่รัฐพิจารณาเงินงบประมาณว่าเพิ่มให้ได้แค่ไหน โดยหากพิจารณาเสร็จ จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ กอช.พิจารณา ก่อนเสนอให้นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้กฎหมายต่อไป

“การปรับปรุงเงื่อนไขการออมต้องเร่งทำให้เสร็จในปีนี้ เพราะครบ 5 ปีแล้วที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายใหม่แล้ว ซึ่งจะปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ทั้งการขยายอายุเวลาของสมาชิกจากปัจจุบันออมได้ถึง 60ปี รวมไปถึงการเพิ่มเพดานการสะสมเงินออม ที่กำหนดไว้ปีละ 30,000 บาทต่อคน ซึ่งจะทำให้สมาชิกได้เงินบำนาญเดือนละ 600 บาทจนถึงอายุ 80 ปี โดยออมเงินเพียง 5 ปีก็ได้แล้ว แต่หากปีละ 13,200 บาทเหมือนในปัจจุบันต้องใช้เวลาออมถึง 10 ปี โดยมีแผนดำเนินงานในปี 63  กอช.ตั้งเป้าหมายเพิ่มสมาชิกอีก 1 ล้านคน เป็น 3 ล้านคน ”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19